Nødvendig med nye koronatiltak

Med utbruddet av den engelske virusmutasjonen i og rundt Oslo, har koronapandemien i Norge gått inn i en ny og enda alvorligere fase. Det tvinger fram mer drastiske smitteverntiltak, som fort kan få virkning for Tromsø.
leder

I helgen ble ti østlandskommuner medregnet Oslo definert som en egen «tiltakssone». Det skjer etter at 55 personer ble konstatert smittet og to personer døde av den hissige koronavarianten med opphav i England. En rekke tiltak er satt inn i forsøket på å forhindre spredning av den ekstra smittsomme koronavarianten. Flere forbud og anbefalinger er ventet.

Med smittespredningen av det muterte koronaviruset, kan pandemien være i starten av en tredje smittebølge i Norge. Utbruddet skjer samtidig med at landets befolkning vaksineres for covid-19. Dessverre har vaksineringen til nå skjedd i et langt lavere tempo enn ønskelig, først og fremst som følge av liten tilgang på vaksiner. Før helgen ble det kjent at Norge også i ukene fremover vil motta langt færre vaksinedoser enn først antatt, noe som vil få konsekvenser for vaksineringstempoet også her i byen.

I Oslo er den politiske ledelsen naturlig nok engstelig for at den ekstra smittsomme virusmutasjonen er i ferd med å bre om seg. I helgen påpekte byrådsleder Raymond Johansen at man står overfor tre umiddelbare utfordringer: å øke analysekapasiteten slik at man vet hvor det muterte koronaviruset har spredt seg, å hindre smitte fra tilreisende fra utlandet (såkalt «importsmitte») og å øke vaksineinnsatsen der det til enhver tid er mest smitte.

Uten at vi skal påberope oss kompetanse i smittevern, virker resonnementet til Oslos byrådsleder fornuftig. Å bruke 13 dager på å analysere prøver for den mest fryktede varianten av koronaviruset, virker unektelig altfor lenge, spesielt når det rapporteres fra Danmark at de der bruker mellom tre og fem dager.

Skal man kunne slå ned lokale virusutbrudd, virker det dessuten fornuftig å fordele ressursene etter hvor problemet faktisk er. Som kommuneoverlegen i Bodø tidligere har påpekt: Et godt eksempel på samarbeid vil være å slukke brannen først og fremst der det brenner, og ikke bruke vannet der det ikke er noen brann. En slik strategi forutsetter imidlertid at kommunene klarer å opptre solidarisk og kollektivt ansvarlige, men også at analysekapasiteten økes og at kartleggingen fungerer – og ikke minst at smittevernmyndighetene kjapt evner å sluse vaksinene dit behovene til enhver tid er størst.

Det siste året har med tyngde vist oss at smittevern er et meget vanskelig arbeid med flere ukjente faktorer. For tiden er det heldigvis svært lite smitte i Tromsø, og kanskje må vi av den grunn tolerere at vaksineringen en periode kan gå noe saktere her enn for eksempel i Oslo, i alle fall av personer som ikke tilhører noen av de utsatte gruppene.

I så tilfelle vil det være helt kritisk nødvendig å unngå innførsel av smitte. Regjeringen har bedt innbyggerne i de berørte kommunene på Østlandet om ikke å foreta reiser som ikke er strengt nødvendige, men noen reiseforbud er søndag ettermiddag ikke blitt innført. Derfor vurderer 15 ordførere i Nord-Norge, av dem tromsøordfører Gunnar Wilhelmsen, å innføre krav om karantene for reisende fra de aktuelle kommunene sørpå.

«Søringkarantenen» i Tromsø kunne fremstå noe umotivert da den ble innført i fjor vår, men forutsatt at det ikke innføres noen form for utreiseforbud fra de berørte kommunene, kan en variant av «søringkarantenen» være ett av flere velegnede tiltak i kampen mot utbredelse av det britiske virusmutasjonen i Tromsø.