iTromsø mener:

Nok nå, Gunnar

Det virker dessverre som om Tromsøs øverste folkevalgte tillitsperson sliter med å skille sine plikter og oppgaver som ordfører fra sine interesser som privatperson.
leder

Hvem kunne gjettet det? Enda en sak der ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) blir tatt med buksene nede. Nok en gang har han involvert seg i saksbehandling som ordfører samtidig med at egne private interesser ligger på bordet.

Dagens Næringsliv avslørte forrige uke at Wilhelmsen i juni i fjor deltok på et møte med regjeringen om ubåtanløp i Tromsø. Det gjorde han vel vitende om hva møtet handlet om, og vel vitende – må vi anta – om at han var inhabil i håndtering av saker som handlet om ubåtanløp til Tromsø. Gunnar Wilhelmsen er tross alt deleier i ubåtbasen Olavsvern.

Det begynner dessverre å minne om et mønster, der Tromsøs øverste folkevalgte tillitsperson sliter med å skille sine plikter og oppgaver som ordfører fra sine interesser som privatperson.

Gunnar Wilhelmsen har i løpet av sin relativt korte tid som ordfører allerede tatt selvkritikk for at han hadde et hemmelig møte med direktøren i Hurtigruten, hvor hans kone er ansatt i toppledelsen. Han har også beklaget i formannskapet at han skjelte ut Aps kommunestyregruppe for å ha stemt nei til hans omstridte millionprosjekt på Kvaløya, alpinsenteret Arctic Center.

Her er det viktig å understreke: Det er ikke problematisk å være inhabil i en sak. Derimot er det problematisk når det gjentatte ganger fremkommer at ordføreren blander kortene sine. At Wilhelmsen som ordfører har hatt en rolle i saker hvor han ubestridelig også har interesser som privatperson, eller hvor hans nære nettverk har interesser.

Det handler om egen rolleforståelse. Forståelse av hvilke saker man er nødt til å si fra seg som politiker og ordfører på grunn av – formelle eller uformelle – private bindinger. Og at en slik forståelse av egen inhabilitet faktisk erkjennes og tas på alvor i forkant av saksbehandlingen. Ikke først etter at man har deltatt – og blitt avslørt.

Det hersker liten tvil om at disse sakene, både isolert og særlig samlet sett, bidrar til å svekke tilliten til ordføreren og dernest det partiet han representerer, Arbeiderpartiet.

Hvor mange skjelett skal ramle ut av skapet til ordføreren, før Arbeiderpartiet og velgerne spør seg om han er tilliten verdig? Gunnar Wilhelmsen må i hvert fall ta et oppgjør med seg selv om han skal ha en fremtid som toppolitiker i Tromsø.