Det er et slit, men vi kan ikke annet enn å fortsette

Den økende koronasmitten i Tromsø er bekymringsfull. Helt mørkt er det likevel ikke: Kommunen mener selv den har relativt god kontroll på utbruddet, ikke minst fordi tromsøfolk er flinke til å teste seg.

TEGNING: Odd Klaudiussen 

leder

Køene utenfor drop-in-stasjonene i sentrum og i Breivika har de siste dagene vært lange. Tidvis svært lange. Med opptil tre timers ventetid, har kommunen tidvis vært nødt til å be folk om å returnere og heller komme tilbake for å teste seg på et senere tidspunkt.

Av de nærmere 6.000 tromsøværingene som har avlagt koronatest den siste uken, har nær 50 vist seg å være koronapositive. Over 600 store og små sitter for tiden i karantene.

Det er lite som tyder på at utbruddet vil være over med det første. Under en pressekonferanse på rådhuset mandag opplyste kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen at med så mange i karantene og med så stor oppslutning rundt koronatestingen, må man forvente flere positive tester fremover.

Kommunens smittevernmyndigheter ønsker foreløpig ikke å innføre noen ytterligere lokale tiltak enn de som ble innført før helgen. Heller ikke rettet mot skolene. Det er forståelig, selv om flere av de koronarammede den siste tiden har hatt tilknytning til en håndfull av byens barneskole.

For når man vegrer seg for å gjennomføre en generell, fysisk nedstengning av skolene, og dermed sende elevene hjem til kun digital opplæring, skyldes det først og fremst at barn i liten grad smitter hverandre. I tillegg har tidligere erfaringer med stengte skoler ikke bare vært av de gode, ikke minst for de mest sårbare elevene.

Det er derfor bra at terskelen for å holde barn isolerte fra skolene over lengre tid legges høyt, selv om den selvfølgelig ikke må legges høyere enn det er smittevernmessig forsvarlig. En full stenging av skolene har jo også vidtrekkende konsekvenser for hele samfunnet, da det vil hindre mange voksne i å være jobb og holde de berømte hjulene i gang.

Kommunen følger nå den lokale smittesituasjonen nøye fra dag til dag med tanke på lokale tiltak. Og ikke minst avventer man lokalt de varslede tiltakene som regjeringen etter alt å dømme legger fram tirsdag.

Folk er naturlig nok slitne av et år med nedlukking, restriksjoner og diverse begrensninger som har redusert livene til folk flest. Likevel er det verdt å minne om at vi her i Tromsø og omegn har vært relativt forskånet for de mest drastiske tiltakene. I lange perioder har vi sågar kunne levd ganske normalt her, sammenlignet med andre byer i Norge.

Det går tregt med vaksineringen i landet, men den er i hvert fall i gang, og i Tromsø er beboere på sykehjem og helsepersonell vaksinert. Det gjør at vi er litt bedre rustet nå enn for et år siden, og at en forsiktig optimisme, tross alt, blinker i det fjerne.