Kommentaren:

Nå regner det endelig kraftpenger over Tromsø igjen

«Ingen må forvente samme resultat for 2020», sa konsernsjef Semming Semmingsen til iTromsø, da Troms Kraft for nøyaktig ett år siden la frem et rekordresultat. Så feil kan man ta.

Tegning: Odd Klaudiussen 

leder

Torsdag denne uken la nemlig Semmingsen fram tall som gjorde hans ett år gamle spådommer til skamme. I koronaåret 2020 har det offentlig eide energikonsernet bare bedret driftsresultatet sitt ytterligere, mens årsresultatet er mer enn doblet sammenlignet med året før. Og det i en periode med historisk lave strømpriser i Norge.

Et årsresultat på 725 millioner kroner er ny rekord for selskapet, også selv om man skulle ta med årene med regnskapsjuks i datterselskapet Kraft & Kultur. Et utbytte i størrelsesorden 250 millioner kroner har eierne heller aldri opplevd maken til tidligere. I Tromsø kommune alene vil kommunekassa nå fylles opp med 100 millioner kroner, mens de tidligere eierkommunene i Troms vil nyte godt av 150 millioner gjennom Troms Holding.

Det gir gjenklang av tidligere tiders storhet. I mange år var kraftselskapet en sikker kilde for eierne til inntekter i 100 millionersklassen. Den økonomiske melkekua Troms Kraftforsyning, fra 1998 Troms Kraft AS, ga årlig viktige bidrag til finansieringen av vår felles kommunale og fylkeskommunale velferd.

I 2011 raste imidlertid alt sammen. Utbytte-millionene uteble, ettersom forsøket på raskt å skulle utvikle et industrielt lokomotiv i landsdelen sporet av. Tilbake etter Kraft & Kultur-skandalen i Sverige, med et tap på anslagsvis 1,7 milliarder kroner, lå et kommunalt og fylkeskommunalt eid kraftselskap med brukket økonomisk rygg. Egenkapitalandelen var faretruende lav og man var i brudd med alle bankforbindelser.

Siden er heldigvis solide grep blitt tatt. Det langsiktige arbeidet med å styrke kjernevirksomheten har foregått parallelt med at man gjennom år har måtte håndtere granskninger, rettssaker, søksmål og motsøksmål. Men det har båret frukter.

De siste årene har selskapet levert stadig bedre resultater. Kraftkonsernet har sakte, men sikkert, styrket egenkapitalandelen og den finansielle slagkraften, og er altså nå kommet i en posisjon der man kan utbetale et rekordartet utbytte til eierne. For kommuneledelsen i Tromsø, og for alle kommunens innbyggere, er torsdagens resultatfremleggelse svært gledelige nyheter i en på alle måter spesiell og vanskelig tid.

En lite paradoks er det at det ekstraordinært gode resultatet i stor grad stammer fra restene etter nettopp tidligere Kraft & Kultur, skandaleselskapet som var nære ved å dra kommunens arvesølv ned i ei bunnløs økonomisk hengemyr. Switch Nordic Green sto opp av asken etter nettopp Kraft & Kultur. Høstens salg av selskapet – som har sin virksomhet i Sverige og Finland – til Fjordkraft, ga en gevinst på nesten en halv milliard kroner. Salget markerte dessuten slutten på Troms Krafts satsing i utlandet.

Selskapet står i årene fremover overfor et strategisk skifte og flere tunge investeringer. I en pressemelding skriver Troms Kraft at «den nye strategien, «Kraft til å endre», legger stor vekt på Troms Kraft sin rolle som ledende aktør i omstillingen til et utslippsfritt samfunn, og bærer bud om en mer aktiv rolle i elektrifiseringen av Nord-Norge».

Konsernsjef Semming Semmingsen legger ikke skjul på at Troms Kraft står overfor et krevende arbeid, samtidig som han ser store muligheter i den nye grønne økonomien. I går påpekte Semmingsen at ingen må forvente et tilsvarende resultat neste år.

Har vi ikke hørt det før, da?