iTromsø mener

Slapp av, vi overlever nok dette også

Vedtaket om å holde Skippergata bilfritt noen uker gjennom årets sommer har ført til sterke protester. Kan vi ikke først prøve og se hvilken effekt det har på sentrum?

TEGNING: Odd Klaudiussen 

leder

At en bygate stenges for trafikk, er ikke unikt. Tvert imot er det helt vanlig, i Norge som ellers i Europa. Det er heller ikke første gangen det skjer i Tromsø.

På begynnelsen av 70-tallet ble deler av Storgata stengt for biltrafikk. Først som en prøveordning, deretter som en permanent ordning. Nesten 20 år senere, i november 1990, ble også bussen henvist til andre ruter enn gjennom den sentrale delen av Storgata, samtidig som Sjøgata/Havnegata ble forbeholdt buss, drosje og varetransport. Også dette i starten som en foreløpig ordning.

Nå, nye 30 år senere, ønsker altså et flertall av kommunestyrepolitikerne å stenge Skippergata for privatbilisme, i en prøveperiode. I likhet med de nevnte stengningene i sentrum de siste 50 årene, skjer det ikke uten skråsikre meninger om hvor forferdelig det vil bli.

Og kanskje vil det ikke fungere. Kanskje er det slik at uten biler konstant susende på yttersiden, så vil næringslivet i Skippergata miste kunder. Eller kanskje tvert imot vil det føre til flere kunder. Kanskje vil reguleringen medføre trafikkaos inn, ut og gjennom byen. Eller kanskje finner bilistene andre og mer hensiktsmessige ruter.

Det som synes sikkert er at ingen – verken gårdeiere, næringsliv, kunder eller byvandrere – vil ha biler og busser susende gjennom gågatedelen av Storgata igjen. For vel kan det synes greit å kunne kjøre bil så tett inntil dit man skal som mulig, men sannheten er vel at bilisme ikke åpner opp sentrum, men tvert imot lukker det? Hvor er det man først og fremst finner et levende sentrum i dag, om ikke nettopp rundt de gatene med sterke begrensninger på bilkjøring?

Å skulle stenge Skippergata for biltrafikk er ingen ny tanke. Da byråd for byutvikling Ragni Løkholm Ramberg (Ap) lanserte ideen i 2016, ble prosjektarbeidet kvalt i en storm av protester. Motstanden er altså heller ikke av nyere dato, men ser fortsatt ut til å få fritt utløp. Forskjellen er at det denne gangen er en annen kvinne som må tåle ukvemsordene, ikke minst i sosiale medier.

MDG-politiker og forslagsstiller Barbara Vögele (MDG) viser til at Skippergata er en vakker gate med eldre trehusbebyggelse, der det burde tilrettelegges for mer ferdsel – da for myke trafikanter på bekostning av bilister. I tillegg til å være en sentral gate for ferdsel over til fastlandet, er den svært trafikkerte Skippergata også en gate som vil kunne knytte dagens bilfrie sentrum tettere til områdene rundt Skansen og Vervet. Og slik være med på å utvide Tromsø sentrum.

Det er igjen grunn til å minne alle forargede bilister om at dette er et prøveprosjekt som i utgangspunktet skal vare noen uker gjennom sommeren, på en tid da den såkalte rushtrafikken i Tromsø er på sitt mest moderate, og der bussene og drosjene skal få kjøre som tidligere. Forhåpentlig kan prosjektet kunne gi kommunens byplanleggere noen gode svar på hvilken effekt en slik type stenging vil ha – både på trafikken og på bylivet.

Å skulle stenge en gate for trafikk på permanent basis vil naturligvis måtte medføre en langt bredere og grundigere utredning enn en midlertidig stenging som den politikerne i kommunestyret vedtok denne uken. Men det er ingen grunn til å erklære død over verken sentrum, lokalt næringsliv eller privatbilismen med det første.