Endelig er sparkesyklene her – og det er heldigvis reguleringene også

Så nådde utleien av elektriske sparkesykler til slutt oss også. Utleievirksomhet har de siste årene skapt mye rabalder sørpå, men nye regler vil kunne gi elsparkesyklene en bedre start i Tromsø.

TEGNING: Odd Klaudiussen 

leder

De siste par årene har utleie av elsparkesykler i byer som Oslo, Bergen og Trondheim både gledet og forarget. Aktørene har vært svært mange, og det store antallet sykler er blitt ansett som et stort problem både for myke og «harde» bytrafikanter. Høy fart, trafikkfarlig kjøring og en mengde henslengte sykler har ført til at elsparkesyklene er blitt et yndet debattema. Det har også en god del alvorlige skader, ikke minst kvelds- og nattetid i helgene, sørget for.

I helgen startet altså Narvik-selskapet SQT utleie av sparkesykler i Tromsø. Via en app på telefonen kan man se hvor tilgjengelige elsparkesykler befinner seg, og appen beregner dessuten distanse og tiden det tar å komme seg til ønsket sted, mens kostnaden beregnes ut fra leietiden. De rundt 30 sparkesyklene som foreløpig er satt ut i Tromsø kan brukes over hele byen, men inntil videre vil det kun være mulig å sette fra seg, altså avslutte leien av sparkesyklene, på Tromsøya.

Ifølge daglig leder Stian Hansen vil ikke selskapets utleievirksomhet i Tromsø resultere i tilsvarende problemer som man har sett i en rekke andre byer i Norge, så vel som ellers i Europa. Det er å håpe at Hansen får rett i sine spådommer. Forutsetningene for en vellykket innføring er trolig bedre enn noensinne.

For tre uker siden innførte regjeringen nye og strengere regler for bruk av de omstridte sparkesyklene. Kommunene har nå fått flere muligheter til å håndtere de trafikale utfordringene som følger med et stort antall sparkesykler. Blant annet kan kommunene nå dele ut gebyr ved parkeringsovertredelser samt innføre skiltede soner med parkeringsforbud, fartsgrense eller bruksforbud.

Videre har politi og Statens vegvesen fått anledning til å skrive ut gebyr på 3.000 kroner dersom flere enn én person står på sparkesykkelen. Det er dessuten satt en øvre fartsgrense på 6 km/t ved passering av gående på gangvei, fortau og i gangfelt.

Og flere inngripende regelendringer for bruk av elektriske sparkesykler kommer. I starten av forrige måned ble det i Stortinget levert et tverrpolitisk lovforslag om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. Forslaget legger opp til at kommunene skal gis mulighet til å regulere utleien av elsparkesykler på et helt annet vis enn de har i dag. Lovforslaget er ventet vedtatt før sommerferien.

Dermed kan Tromsø kommune, med hjemmel i egen forskrift, for eksempel sette tak for antall utleiesykler i byen, innføre forbud mot utleie nattetid og sette krav til effektiv fjerning av sykler som hindrer fremkommelighet eller som er feilparkert.

El-sparkesykler kan være et fint tilskudd i bybildet. På sitt beste bidrar denne typen mikromobilitet til at man kommer seg rundt i byen på en enkel, rask og morsom måte. Problemet er at all erfaring viser at medaljen har en betydelig bakside. Det er lite som tyder på at et fullstendig frislipp er særlig lurt, heller ikke i Tromsø. Byen vil nok fint klare å ta imot 30 sparkesykler ekstra, men aktørene er mange i dette raskt voksende markedet. Skulle det vise seg å være et marked også i Tromsø, vil behovet for bruksreguleringer med all sannsynlighet tvinge seg fram.

De første utleiesparkesyklene er på plass, men det nye lovforslaget vil neppe vil få innvirkning på bruk og utleie denne sommeren. Tromsøs kommunepolitikere bør nå se til andre byer med flere års erfaring med sparkesykler, og ikke minst vil sommerens erfaringer i vår egen by kunne gi politikerne et godt grunnlag for det videre arbeidet med nødvendige reguleringer av denne utleievirksomheten.