iTromsø mener:

Udelt glede om delt E8

Det var mange som jublet da det mandag kveld ble klart at et flertall på Stortinget vil gå inn for å forlenge midtdeleren på E8 gjennom Lavangsdalen.

TEGNING: Odd Klaudiussen 

leder

Strekningen var i mange år svært utsatt for alvorlige møteulykker, og mange liv har gått tapt i dalen som tar unna all trafikk inn og ut av Tromsø. Etter at fem personer omkom i en og samme møteulykke i 2011, bevilget regjeringen penger til midtdeler på den såkalte «dødsveien». De avsatte midlene var imidlertid ikke tilstrekkelige til utbygging på hele den ulykkesbelastede strekningen. Kun den aller mest utsatte delen av «dødsveien», nærmere bestemt 9,6 kilometer, ble prioritert, og i 2013 var det etterlengtede trafikksikkerhetstiltaket ferdig montert – mellom Langmoen i nord til Storskreda i sør.

Det opprinnelige ønsket fra både veimyndigheter, politikere og andre faginstanser har like fullt vært midtdeler gjennom hele dalen, inkludert på de om lag åtte gjenstående kilometerne ut av dalen i sør hvor det aldri er blitt satt inn noen trafikksikringstiltak av større omfang.

I slutten av januar i år skjedde det en ny tragisk dødsulykke på nettopp denne usikrede delen av E8 i Lavangsdalen. Dermed kom kravet om full sikring av hele strekningen opp med full styrke igjen, både blant lokale og sentrale politikere, medisinsk fagpersonell og innbyggere i Tromsø og Balsfjord. Også iTromsø krevde på lederplass nye utredninger med tanke på snarlig sikring av den resterende, sørlige delen av «dødsveien».

Da Nasjonal transportplan (NTP) ble lagt fram i mars viste det seg at prosjektet likevel ikke var prioritert. Derfor er det spesielt gledelig når et bredt flertall, denne gangen også inkludert regjeringspartiene, i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité nå går inn for å sette av 500 millioner kroner til å fullføre sikringsprosjektet og forlenge midtdeleren hele veien ut av Lavangsdalen.

Ikke minst har stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen fra Tromsø og Fremskrittspartiet stått i spissen for å få presset den nødvendige veisikringen inn i NTP 2022–2033. Bare få uker etter siste dødsulykke ga Amundsen et ultimatum til regjeringen ved at den kunne se langt etter Fremskrittspartiets støtte til NTP dersom man ikke fikk på plass nødvendige midler til å fullføre byggingen av midtdeleren i Lavangsdalen.

Som iTromsø skrev før helgen søkte Amundsen også samarbeid hos de andre opposisjonspartiene SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet for å sikre flertall for en halv milliard kroner i NTP til bredere vei og forlengelse av E8-midtdeleren. Også fra våre lokale politikere er det blitt jobbet aktivt for å sikre tilstrekkelig forståelse og vilje blant stortingskomiteens medlemmer for sikringstiltaket. Tromsøordfører Gunnar Wilhelmsen og balsfjordordfører Gunda Johansen har frontet saken overfor både samferdselsministeren og transport- og kommunikasjonskomiteens medlemmer. Erlend Svardal Bøe (H) har på sin side både lokalt i formannskapet og sentralt i eget parti frontet behovet for bedre sikring av innfartsveien inn til Tromsø by.

Saken viser at det er mulig å få gjennomslag for gode, velbegrunnede Troms-saker – så lenge man forener kreftene og står samlet om prioriterte oppgaver, til fordel for de innbyggerne politikerne representerer. I så måte burde at denne saken inspirere til mer politisk samarbeid i slike saker på tvers av partigrenser, både på lokalt og regionalt nivå.

Det er foreløpig uvisst når en forlengelse av midtdeleren gjennom Lavangsdalen vil kunne stå ferdig. Amundsen har overfor iTromsø påpekt at planene ligger klappet og klar, at kun penger gjenstår og dessuten at Frps krav er at tiltaket prioriteres i første runde av NTP. Vi får håpe og tro at innfartsveien til Tromsø gjennom hele Lavangsdalen dermed raskt kan stå ferdig med midtdeler – og slik bli en langt tryggere vei å ferdes på.