iTromsø mener:

Stort behov for flere utfartsparkeringer

Parkeringstilbudet til turgåere i Tromsø er blitt bedre de siste årene, men arbeidet med å tilrettelegge for utfart til populære turmål må fortsette.
leder

Det ble vist til fulle forrige uke, da kommunen og arrangøren Lyne IL oppfordret tromsøfolk å feire sankthansaften på det populære utfartsstedet Hella på Kvaløya. Mange av de over 70 bilistene som hadde parkert langs fylkesveien, i mangel av andre steder å sette bilen, fikk nok rømmegrøten i halsen da de etter endt feiring oppdaget at de var blitt bøtelagt for feilparkering.


Her skrev de ut bøter for over 60.000

Tromsø parkering dro til Hella og skrev ut over 70 bøter på kort tid.


Nå kan man jo saktens oppleve full parkeringsplass på Hella på en vanlig helgedag. At det var duket for kaos der på sankthansaften – med arrangement, godt vær og med gjenåpning av landet – kom ikke som noen overraskelse. Den burde i alle fall ikke ha gjort det, og nødvendige trafikale grep burde selvfølgelig ha blitt gjort i forkant.

P-KAOS: Fylkesveien ved Hella på sankthansaften i år. 

Parkeringsproblemene på Hella viser imidlertid at det fortsatt gjenstår en del jobb for å sikre at folk kan komme seg ut til populære destinasjoner i Tromsø – uten nærmest å skulle være tvunget til å parkere ulovlig. Problemene viser seg selvfølgelig spesielt godt i forbindelse med spesielle begivenheter, som den i forrige uke, eller for eksempel på røddager i påsken. I slike situasjoner står mange overfor valget om enten å parkere ulovlig eller å returnere hjem med uforrettet sak.

Men også ellers, som på gode sommerdager, melder problemene seg fort rundt utfartsmålene. Nå skal det riktignok understrekes at det i løpet av de siste årene er blitt gjort et godt stykke arbeid for å utvide parkeringsmulighetene flere steder, og slik blitt tilrettelagt for at turgåere i Tromsø kommune kommer seg ut. På oversikten på kommunens kartside over utfartsparkeringer i Tromsø fremstår de da også som mange, men en stor del av parkeringsstedene er dessverre små og med plass til svært få biler. Ikke alle blir like godt brøytet vinterstid, heller.

Tromsø er en kommune med mange aktive turgåere både sommer og vinter. Mange flytter hit, og blir værende her, nettopp som en følge av alle naturperlene og friluftsmulighetene kommunen har å by på. Men kommunen er som kjent stor, og det er på det rene at man i all hovedsak er avhengig av privatbil for å komme seg ut til mange av turmålene. Da trenger man også et sted å gjøre av bilen.

Mulighetene for bruk av kollektivtrafikk bør generelt bedres i Tromsø, og selv om det riktignok går en og annen buss i retning ulike utfartsmål, er det vanskelig å tenke seg at kollektive befordringsmidler i særlig grad vil kunne ta unna denne formen for transport.

Det har lenge vært et uttalt ønske i Tromsø kommune om å prioritere og legge til rette for friluftsliv. Kommunen skal ha skryt for å ha fått gjennomført mye, kanskje spesielt i de mer bynære strøkene, men også ved etablering av toaletter ved enkelte mye brukte utfartssteder. Årets sankthansfeiring på Hella burde likevel være en påminnelse om at kommunen er stor, og at det fortsatt er behov for ytterligere tilrettelegging.

Naturen rundt oss ligger der tilgjengelig året rundt, men folks muligheter til å bruke den må bedres i form av fasiliteter som flere parkeringsplasser, og i spesielle situasjoner også midlertidige tiltak som parkering langs deler av veien. Flere og bedre parkeringsmuligheter vil føre til at enda flere kunne benytte og oppleve naturperlene rundt Tromsø. Det ville vært en stor gevinst i seg selv.