iTromsø mener:

Arbeiderpartiet vingeklippes i Troms

Ap styrer mot sitt dårligste valg i Troms siden krigen.

MISTER ET MANDAT: Ifølge Norstat-målingen ligger Cecilie Myrseth an til å bli Arbeiderpartiets eneste representant på Tromsbenken de neste fire årene.   Foto: Skjermdump fra stortinget.no

leder

Ved de siste ti stortingsvalgene har Arbeiderpartiet hatt en velgeroppslutning mellom 30 og 50 prosent, med to klare unntak: I kriseåret 2001 deiset partiet ned til 22,1 prosent, mens de ved forrige valg, i 2017, endte på kun 24 prosent.

I den siste partimålingen Norstat har gjort for NRK, kan partiet notere en oppslutning på 22,2 prosent. Arbeiderpartiet er riktignok fortsatt største parti i Troms, men Norstat-målingene har vist en svak negativ trend for partiet siden i sommer.

Dersom valgresultatet ikke skulle bli markant bedre enn det målingen viser, vil årets stortingsvalg være en liten katastrofe for Arbeiderpartiet i vårt valgdistrikt. «Ørnen blant partiene» vil rett og slett stå vingeklippet tilbake i Troms, med kun Cecilie Myrseth som eneste faste mandat til neste storting, altså en halvering av dagens representasjon. At partiets andrekandidat, den relativt ukjente Nils-Ole Foshaug, etter alt å dømme er ute, må smerte stort. Ikke bare for Ap i nord, men også sentralt.

Noe av det mest smertelige for Jonas Gahr Støre med det elendige valgresultatet i 2017, var partiets tilbakegang i nord. Det har Støre uttalt en rekke ganger. Man skulle kanskje dermed tro at større krefter ble satt inn for å vinne tilliten tilbake i Nord-Norge. Lite tyder på at innhoppet som quizmaster ved et lokalt Ap-arrangement i sommer og en sjarmoffensiv på Senja i høst, har kunne lokke verken tidligere eller nye velgere til partiet i Troms.

Folk i nord har åpenbart ikke latt seg sjarmere nevneverdig av vage og omtrentlige signaler om hvor de står i miljøsaken, hva de mener om fremtiden for norsk olje og gass, om de er for eller mot Nord-Norgebanen eller hva standpunktet i rusreformen egentlig er. At det nå er «vanlige folks tur», som valgspråket deres lyder, ser rett og slett ikke ut til å skape begeistring i nord.

Fremveksten av flere nye småparti viser også at velgerne ikke lenger bare stemmer det samme som før, av gammel vane. Så sent som i stortingsvalget 2009 hadde Ap en oppslutning i Troms på hele 36,7 prosent, tall som nå virker helt fjerne for et hvilket som helst enkeltparti, Ap inklusivt.

Selv om Arbeiderpartiet også på landsbasis ser ut til å gjøre et heller dårlig valg, ser det her kanskje litt lysere ut for partiet. I alle fall viser den siste målingen fra Respons Analyse gjort for VG at partiet er i fremgang – og at det nærmer seg en oppslutning tilsvarende valgresultatet for fire år siden. Da er det verdt å minne om at valget i 2017 var å anse som et katastrofevalg for partiet.

SV fortsetter fremgangen i Troms, og er inne med ett fast mandat til Stortinget, mens både MDG og Rødt ligger an til et langt bedre valg enn for fire år siden. Totalt tyder det meste på at det går mot et solid flertall for venstreopposisjonen, både nasjonalt og i Troms. Det hjelper ikke at Frp har klart å stoppe velgerflukten til Senterpartiet, og dermed styrker seg noe, når Høyre fortsetter å synke videre nedover.

Mest av alle faller imidlertid Senterpartiet. Partiet, som ved forrige Norstat-måling var det største partiet i Troms med godt over 25 prosent oppslutning, er nå bare litt større enn ved stortingsvalget i 2017. Isolert sett ville 16,4 prosent av stemmene i Troms være et godt resultat for Sp, men et fall på over 9 prosentpoeng er ikke bare en negativ trend, det er et fall man knapt har sett maken til på så kort tid. Forutsatt at partiet ikke fortsetter fallet i samme rasende tempo, vil partiet likevel beholde sitt ene stortingsmandat.

Dersom valgresultatet skulle bli tilnærmelsesvis likt Norstat-målingen, er Frp, H, SP, Ap og SV alle inne med hvert sitt faste mandat. Spørsmålet blir hvilket parti som stikker av med det sjette og siste mandatet fra Troms – det såkalte utjevningsmandatet. Målingene viser at det ikke er usannsynlig at enten Rødt eller MDG kan ende opp på Troms-benken. Det vil i så tilfelle være historisk.