iTromsø mener:

Stem på hvem du vil, men bruk stemmeretten

Stortingsvalg er alltid spennende, ikke minst fordi vi alle har samme mulighet til å bestemme hvilken retning Norge skal utvikle seg videre.

TEGNING: Odd Klaudiussen 

leder

Valgdagen er en viktig dag. I løpet av kvelden skal vi velgere avgjøre hvilke politiske representanter som skal representere oss på Stortinget de neste fire årene. Vi skal gjennom vår stemmegivning bestemme maktfordelingen i Stortinget de neste fire årene og bidra til å fortelle hvem som skal danne regjering.

Også årets stortingsvalg byr på spenning, selv om meningsmålingene de siste ukene har vist et klart flertall for den rødgrønne blokken, som etter åtte år i opposisjon er klare til å vippe de borgerlige ut av regjeringskvartalet.

Forutsatt at partimålingene gir et noenlunde korrekt bilde av oppslutningen om de ulike partiene, vil et av de store spørsmålene være om Ap, Sp og SV har oppnådd rent flertall i Stortinget når alle stemmene er telt opp. Og det ikke er tilfellet, blir spørsmålet om Jonas Gahr Støre vil nærme seg Rødt eller MDG i et forsøk på å danne en flertallsregjering.

Det endelige valgresultatet og mandatfordelingen kan imidlertid vel så gjerne medføre at Norge ender med en mindretallsregjering. Alternativene er da mange.

Årets valgkamp har i særdeleshet vært preget av miljø- og klimasaken, ikke minst gjennom spørsmålet om hvorvidt Norge skal fortsette olje- og gassutvinningen som før, eller om man sakte skal bremse opp letevirksomheten. Eller om man rett og slett skal si nei til åpning av nye felt. Det er viktige spørsmål som er blitt reist i årets valgkamp, og de har vært egnet til å engasjere mange velgere.

Nå er valgkampen over. Utover kvelden og natta vil det i stor grad være regjeringsspørsmålet som kommer til å ha den aller største interessen. For velgerne i Troms vil det naturligvis også være viktig hvem som faktisk skal representere oss på Stortinget, hvem som skal utgjøre Tromsbenken.

De siste målingene tyder på at Ap, Frp, H, SV og Sp vil få inn et fast mandat hver. Det er likevel grunn til å understreke at målinger ikke er det samme som valg. Mange bestemmer seg i siste liten, og noen overraskelser dukker gjerne opp. Uansett er det knyttet stor spenning til hvem som kommer inn som fylkets sjette og siste mandat, det såkalte utjevningsmandatet. Mye tyder på at det kan bli en skikkelig thriller ettersom stemmene telles opp.

Allerede er rekordmange av stemmene, både i Troms og i landet, blitt avgitt. Skal man dømme etter de mange som har forhåndsstemt, på landsbasis over 1,5 millioner stemmer, virker det som om interessen for å avgi stemme ved dette stortingsvalget er meget god. Intet vil være mer gledelig.

Demokratiet er bygd på at stemmeberettigede bruker stemmeretten sin. Fra det året man fyller 18 år har man rett til å være med og avgjøre sin egen fremtid. Å unnlate å stemme ved valg, å argumentere med "at det nytter ikke uansett", er med på å uthule demokratiet. Det tror vi ikke majoriteten av sofavelgere har som siktemål.

Vår oppfordring til alle stemmeberettigede er derfor å bruke stemmeretten – uansett hvilket parti man måtte sympatiserer med. At det er vanskelig å bestemme seg, er en svært dårlig unnskyldning. Vanskelig er det jo for de aller fleste av oss. Så stem på det partiet du er mest enig med, og som har den beste løsningen for det du mener er den eller de viktigste og mest avgjørende saken(e) de neste fire årene.

Så kan du heller henfalle til sofaen etter at du har vært innom valglokalet og stemt. Godt valg!