iTromsø mener:

Regjeringskabalen kan bli krevende

Ap-leder Jonas Gahr Støre har gjort klart for høstens politiske nøtt – regjeringskabalen. Den kan bli adskillig mer krevende enn mange tror, selv om valgresultatet lyste rødgrønt.

TEGNING. Odd Klaudiussen 

leder

Støre drømmer om en trepartiregjering, Sp er full av selvtillit og putter ei lang kravliste inn i kabalen, mens SV skal la medlemmene bestemme om forhandlingsresultatet er godt nok. Her lukter det trøbbel lang vei.

Enkelte politiske kommentatorer mener at Ap og Jonas Gahr Støre står sterkt nok etter valget til å regjere alene. Men Støre selv ønsker ikke en ren Ap-regjering, selv om både Sp, SV, Rødt og MDG vil være støttespillere.

Støre vil ha Sp og SV med på laget, og dermed ha full styring med støtte fra MDG og Rødt i de fleste store saker. Støre ønsker mest mulig forutsigbarhet i jobben med å styre landet.

Men det kan bli full krasj allerede ved forhandlingsbordet. Det blir ikke minst krevende i olje- og klimapolitikken. SV vil ha fullt gjennomslag, der ett av hovedkravene blir stans i oljeleiting og tildeling av nye utvinningstillatelser på norsk sokkel. Ap og Sp vil overhodet ikke følge den linja. Hvor forhandlingsløsningen ligger her er ikke enkelt å se nå.

SV vil la medlemsmakta råde i den vedtatte uravstemningen, og det vil trolig gjøre det enda mer krevende å få partiet inn i regjering. Partiets medlemmer får fire dager på seg etter at forhandlingene er ferdig til å vurdere resultatet. Deretter skal det på én dag stemmes digitalt.

Det er vanskelig å se for seg at et flertall av SVs velgere vil si ja og amen til det som ligger på bordet. SV-velgerne må trolig også svelge kameler i saker som rovdyrjakt og abort.

SVs dilemma er om de skal de stå utenfor regjering – eller ha ei hånd på rattet. Partiet har erfart at det gir mye makt å sitte i regjering, Velger partiet å stå utenfor, åpner det for at Ap og Sp kan få flertall med Høyre eller Frp i saker som er viktige for SV – som klima, asylpolitikk og rovdyrjakt.

Men Jonas Gahr Støre vil uansett strekke seg langt for å få SV med på laget. Det gir størst trygghet for å få gjennomslag i Stortinget. Så gjenstår det å se om Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er enig i det – og ikke minst hva SVs medlemmer mener.