iTromsø mener:

Smittetallene i Tromsø bekymrer

Mens resten av landet opplever en nedadgående smittetrend, er situasjonen blitt en helt annen i Tromsø.
leder

Også denne uken startet med mange registrerte koronasmittede i Tromsø. Dermed fortsetter den urovekkende trenden, som har forundret smittevernoverlege Trond Brattland og hans team. Den siste uken er det i snitt registrert hele 28 smittede per dag her i kommunen. Mandag var 100 personer isolert på grunn av covid-19.

Så langt har ikke smittevernteamet kunne gi noen forklaring på hvorfor smitten på ny har blusset opp her. Ifølge Brattland er det ingen enkeltutbrudd eller -gruppe som kan forklare den noe spesielle situasjonen. Det er imidlertid på det rene at det er en overvekt av voksne under 35 år som er blitt smittet. De fleste har blitt smittet innad i egen husstand, andre på jobb mens en tredjedel har ukjent smittekilde. En overvekt er uvaksinerte.

Forklaringen ligger neppe i at tromsøværinger har vært dårligere til å vaksinere seg enn andre. Vaksinasjonsgraden i Tromsø fraviker imidlertid ikke stort fra andre byer det er naturlig å sammenligne seg med, eller fra landet for øvrig. 85 prosent over 18 år nå er fullvaksinerte i vår kommune.

Selv om økt smittetrykk rundt om i landet i seg selv ikke er overraskende – og noe som for så vidt var en varslet mulighet da Norge gjenåpnet i slutten av september – er situasjonen i Tromsø såpass spesiell at kommunen hadde møte med Folkehelseinstituttet før helgen for å diskutere den negative utviklingen. Én mulig forklaring på økningen i Tromsø kan være at man her rett og slett har drevet et så omhyggelig sporingsarbeid, at man har fått registrert mer smitte enn i mange andre kommuner.

Det som likevel taler mot en slik teori, er den store økningen på antall innlagte på UNN. I helgen var det 14 koronapasienter innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø og én i Narvik, som er det høyeste antallet registrert ved UNN noensinne. Tre av pasientene var i helgen innlagt på intensivavdelingen, heldigvis uten behov for respirator. FHI mener det store behovet for sykehusbehandling gjenspeiler smitteøkningen Tromsø-regionen opplevde rundt gjenåpningen.

Om ikke annet, viser den uavklarte situasjonen og stigende trenden i Tromsø – og de mange innleggelsene på UNN – at pandemien langt fra er over. De som ennå ikke er vaksinerte er derfor fortsatt utsatt for alvorlig sykdomsrisiko, noe de nok vil være i lang tid.

Vi har vært relativt forskånet i Tromsø, sammenlignet med andre norske byer. Full nedstenging har vi nesten ikke hatt, og selv utelivet og kulturbransjen har kunnet holdt det gående, riktig nok for halv maskin og begrenset kapasitet, men likevel. Samtidig har særlig hovedstaden opplevd tilnærmet unntakstilstander, fordi pandemien ikke har vært mulig å holde kontroll over.

Nå ser vi hvor fort dette kan snu. Heldigvis har de lokale helsemyndighetene høy tillit hos befolkningen, og de har tidligere klart å håndtere krevende situasjoner på forbilledlig vis det siste halvannet året.

Tromsø vil nå opprettholde kapasiteten på smittesporing også denne uken. Alle vi andre må fortsatt følge de mest basale rådene: Holde seg hjemme om man er syk – og vaksinere seg om man av en eller annen grunn ennå ikke har gjort det.