iTromsø mener:

Uholdbart hemmelighold

I to år en har en kritisk rapport om dårlig rengjorte ventilasjonskanaler blitt liggende uten at kommunen har tatt fatt i saken. Det er ikke holdbart.

TEGNING: Odd Klaudiussen 

leder

De siste ukene har iTromsø skrevet en rekke saker både om kommunal sentralkjøkken-overtakelse og om manglende vedlikehold av ventilasjonssystemer i kommunale bygg. De to sakskompleksene har til felles at politikerne, som til syvende og sist skal bevilge nødvendige midler, i liten eller ingen grad er blitt tilstrekkelig opplyst om de faktiske forholdene.

I sentralkjøkkensaken var saksfremlegget så dårlig at administrasjonen selv valgte å trekke det. Senere skulle det vise det seg at den reelle prislappen på kommunal overtakelse i eget bygg var ti ganger så kostbart. Ikke før politikerne var på befaring fikk de med selvsyn se de åpenbare utfordringene med administrasjonens planer.

I ventilasjonssaken har politikerne – så vidt vi kan forstå – overhodet ikke blitt orienterte. iTromsø avdekket nylig at kommunen allerede for to år siden mottok en rapport fra et eksternt innleid firma, der kommunen snarest anbefales å rense ventilasjonsanleggene i en rekke kommunale bygg, deriblant ved flere skoler, barnehager og sykehjem.

Etter inspeksjon av totalt 44 bygg ble det registrert til dels store mengder støv og skitt i ventilasjonsanleggene. Enkelte steder skal det også ha vært registrert mugg. Kun i to av de kontrollerte anleggene er rørene siden blitt renset. Bilder som iTromsø har publisert viser at tilstanden flere steder umulig kan sies å være særlig god.

Kommunens enhetsleder for byggdrift opplyser at filtre byttes minst en gang i året og aggregatene rengjøres, mens vaktmesterne har fått beskjed om å støvsuge nærmest inntaket – med en vanlig støvsuger. Enhetslederen hevder det er ingen helserisiko knyttet til opphold i de aktuelle byggene, men han forsikrer likevel at kommunen nå vil sette i gang ytterligere konkrete tiltak med rengjøring av kanaler som har et behov for det.

Det er ikke opp til iTromsø å fastslå hvor alvorlig situasjonen er, eller hvilke konsekvenser tilstanden til ventilasjonsanleggene har, dette er naturlig nok noe pressen ikke har kompetanse til. Derimot er det vår oppgave å stille spørsmålene – ikke minst på vegne av dem som oppholder seg eller lever i disse kommunale byggene. I flere tilfeller vet vi at både ansatte og brukere klager nettopp på dårlig inneklima, og brukerne det er snakk om her er både kommunens barn og eldre. Det er deres helse dette faktisk dreier seg om.

Om klagene har en sammenheng – direkte eller indirekte – med de mangelfullt rengjorte ventilasjonsanleggene vites ikke. Og det er jo nettopp det som problemet. Som arbeidsgiver er Tromsø kommune, gjennom en rekke forskrifter, ansvarlig for at ventilasjonen er tilfredsstillende. Dette kan ikke kommunen dokumentere at er tilfellet i dag.

Dessverre har Tromsø kommune en lite stolt historie å vise til når det gjelder vedlikehold av egne bygg. Eksemplene på forfall er mange – altfor mange, vil nok mange si. Vedlikehold koster, men at alternativet er mye dyrere, er noe alle som besitter en eiendom smertelig klar over. For at kommunen skal kunne ivareta et nødvendig vedlikehold av sine bygg, må det bevilges penger. Overfor utvalgsleder for skole og oppvekst skal imidlertid byggforvalterne ha bekreftet at de har nok midler til vedlikehold.

Ledere i ulike politiske utvalg er nå frustrert over dårlig kommunikasjon mellom kommunens enheter og at ventilasjonssaken aldri er blitt løftet opp på et politisk nivå. Frustrasjonen deres er forståelig. Skal man sikre at kommunal drift i kommunale bygg holder en tilfredsstillende standard, må saker som denne gjøres kjent for våre folkevalgte. Og ikke bli liggende i en skuff i to år.