iTromsø mener

La oss inderlig håpe at man finner en løsning snarest for nye Polaria

Polaria ønsker å fornye seg. Det trenger byen.

Illustrasjon: JAF arkitektkontor AS 

leder

Det er med glede vi ser fram mot at et av Tromsøs flotteste turistattraksjoner får et ansiktsløft.

Da Polaria ble åpnet i 1998, var det dimensjonert for 40.000 besøkende i året. At man i dag har nærmere 120.000, vitner om at man har lyktes med å få til et sted som er både turistattraksjon og et sted folk lokalt benytter. Det forteller samtidig at man trenger fornying og utviding av stedet.

Sommeren 2017 vil dette skje, hvis alle blir enige, og planen er å lage et ekstra «isflak» på bygget. Det nye flaket skal inneholde et nytt, utvendig selbasseng med amfi, kafé og klasserom med våtlab.

Dagens selbasseng har plass til bare 100 publikummere, noe som er problematisk når det kommer cruisebåter med opp mot 500 av gangen. At 400 må vente, er selvsagt dårlig reklame, så det nye amfiet vil ha 500 sitteplasser, i tillegg til at det blir mulig å se fra et glassbelagt gangareal.

Noen ganger blir jeg ordentlig stolt av Tromsø. Ikke bare har man fått til et attraktivt turistprodukt, man planlegger forbedringer i forhold til dagens standard og skaper et prima tilbud for oss som bor her. Nye dyrearter blir det også plass til.

En av de viktigste elementene i nytenkningen, er at man med den nye kafeen vil se utover sundet. Arkitektkontoret JAF har gjort en prima jobb med å bygge på det gamle, men få utnyttet den nye delen bra.

Og hva så med finansieringen? Jo, den nye utvidelsen vil komme på rundt 70 millioner, men først må man bli enig med Statsbygg, som eier selve bygget. En del husker vel at da Polaria ble bygget i 1998, var det ikke satt av penger til drift, og at det teknisk sett var konkurs da man åpnet. Det er derfor Statsbygg ble eier av bygget, som en del av byttehandelen.

Forhandlinger er nå på gang for at stiftelsen skal få kjøpe bygget billig, men prisen som foreløpig er foreslått, er ifølge stiftelsen for høy.

La oss inderlig håpe at man finner en løsning snarest. Tromsø trenger et fornyet Polaria, turistene trenger et fornyet Polaria og sjelden har det vel vært mer gjennomført positiv respons rundt et nybygg.