Oljegevinst i nord

Johan P. Barlindhaug brukte talerstolen under Arctic Frontiers til å fronte kravet om en nordnorsk oljegevinst.

Nordlendingene kommer ikke til å risikere kysten for knapper og glansbilder.

leder

Styrelederen for North Energy mener at ringvirkninger fra olje- og petroleumssektoren i dag er for små og for kortvarige. Det har han helt rett i.

Vi er enige med Barlindhaug i at erfaringene til nå ikke gir et godt grunnlag for å overbevise nordlendingene om at olje- og gassindustrien skal være den som bringer landsdelen over i en ny æra. Da føyka la seg etter Snøhvit-utbyggingen, viste det seg at det var svært lite av verdiskapningen som havnet på nordnorske hender. Det samme blir nok tilfellet når Goliath-utbyggingen skal gås etter i sømmene.

Og det er der Barlindhaug så riktig legger inn støtet. Det må til noe mer enn en leveranse på vask av kontorer og henting av søppel. Løsningen må bli at denne industrien bidrar til at det nordnorske samfunnet blir bygget opp slik de gjorde det da de bygde Vestlandet. Med det mener vi tunge infrastrukturelle utbygginger. Skjer ikke det, er vi redd nordlendingene ser for få fordeler til at det blir noe oljesug nordfra og nordover.

Nå er naturligvis ikke Johan P. Barlindhaug løsrevet fra sin rolle som styreleder i oljemyggen North Energy. Kan han laste utgifter på de store, så kan han selvfølgelig bedre sitt eget selskaps konkurransesituasjon. Ikke desto mindre mener vi at han har rett i at nordlendingene kommer til å vurdere risiko opp mot gevinst. Nordlendingene kommer ikke til å risikere kysten for knapper og glansbilder.

Det er imidlertid knapper og glansbilder som er stilt i skue. Det aller meste skal fjernstyres sør- og vestfra. Selv eiendomsskatten til havs står for fall. Vestlandet ble bygd på oljeindustrien, og nå skal olje og gass nordfra opprettholde aktiviteten i lokalsamfunnene der. Det er ikke holdbart.

Det er sjelden at man ser at de største aktørene i sponsormarkedet bidrar med betydelige midler nordover. Nordlendingene er rett og slett ikke interessant nok for dem som sitter på den nasjonale pengesekken. I stedet går sponsormidler for flere hundre millioner kroner i retning av filharmonier eksempelvis i Oslo og Stavanger. Dette er ikke minst fremtredende i olje- og gassindustrien.

I stedet for å klage over tingenes tilstand er det på tide å ta skjeen i egen hånd, og det mens man har mulighet til å påvirke. Det nordnorske samfunnet burde lage seg et sett med krav til på hvilken måte landsdelen skal bygges ved hjelp av penger fra olje- og gassindustrien. Da først kan vi få en debatt hvor risiko er satt opp mot gevinst.Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

leder