"Vend i tide, det er ingen skam å snu"

Søndag er det én uke siden samefolkets dag ble behørig markert i Tromsø. Markeringen har ikke bidratt til forbrødring og forsoning. Si din mening i språkdebatten! |

Utsagn og handlinger som dette er definitivt med på å føre debatten ut på viddene. Men også arkitektene bak det samiskspråklige initiativet må ta sin del av ansvaret for det som nå utarter til en opprivende, stygg og svært unødvendig språk- og identitetsstrid i byen.

Jørn-Christian Skoglund, sjefredaktør i Avisa iTromsø
leder

For debatten som nå raser med orkans styrke i kastene om Tromsøs mulige innlemmelse i det samiske språkområdet, har kommet svært skjevt ut fra hoppkanten. Slik kan det umulig fortsette.

Bakteppet er at kommunen jobber for å få Tromsø innlemmet i samisk språkområde. Dersom det blir resultatet, innebærer det blant annet at offentlig ansatte har krav på permisjon med lønn for å lære samisk, at de som kontakter det offentlige på samisk skal få svar på sitt språk, og at det samiske navnet skal stå først på alle skilt. Med andre ord: Tromsø blir hetende Romssa, som er det samiske navnet - med Tromsø som en tilføyelse.

Forslaget skaper politisk strid. Aps ordførerkandidat, Magnar Nilssen, har ingen motforestillinger mot å lede en samiskspråklig kommune. Men han får kraftig motbør fra Venstres Jonas Stein Eilertsen og Høyres Øyvind Hilmarsen, som finner det unaturlig å gå til et slikt skritt.

Debatt på viddene

Reaksjonene kommer også fra andre miljøer, og de verbale skytsene er til dels svært saftige: "Tromsø er nok mer en skiltskytterby og et ulmende rasisthøl enn en sameby. Jeg foreslår at det samiske samfunnet betakker seg i denne omgang", var meldingen Ande Somby ifølge avisen Nordlys serverte på sin egen Facebook-profil forleden. Det er i tillegg startet underskriftsaksjon mot innlemmelsen av Tromsø i det samiske språkområdet.

Utsagn og handlinger som dette er definitivt med på å føre debatten ut på viddene. Men også arkitektene bak det samiskspråklige initiativet må ta sin del av ansvaret for det som nå utarter til en opprivende, stygg og svært unødvendig språk- og identitetsstrid i byen.

Det er lett å anerkjenne ambisjonen om at Tromsø kan og bør ta et særskilt ansvar for å ta vare på den samiske kulturen og det samiske språket. Men det kan gjøres på andre måter enn det vi nå er vitne til. Vi har fortsatt til gode å se en god forklaring på hvorfor Tromsø på død og liv bør inn som en del av det samiske språkområdet. Er det økonomisk motivert, for å være hyggelig med samene, eller for å gi byen en ny retning og identitet? Motivene fremstår i beste fall ulne hittil i debatten.

Bidrar til konflikt

Tromsø er - og vil gjerne bli oppfattet som - en internasjonal by, som viser romslighet og er inkluderende overfor nye mennesker og grupper. Representanter fra en rekke nasjonaliteter er med på å sette et fargerikt og flerkulturelt preg på byen. Det er ikke minst Universitetet i Tromsø en viktig bidragsyter til. I dag guides man av samiske skilt der det fremstår naturlig og relevant, som ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Det er en praksis det er lett å stille seg bak. Men å tapetsere byen med samiskspråklige skilt vil fremstå som unaturlig for svært mange. Både for "gamle byborgere" og for de mange tusen som har flyttet til Tromsø de siste årene kan det gjøre byen mer "fremmed". Vil vi det?

Tromsø må gjerne spille en mer aktiv rolle overfor det samiske miljøet og i forhold til å videreføre språk og tradisjoner. Men det må skje gjennom gjennomtenkte initiativer og kompromissløsninger. Og ikke gjennom å klistre det samiske navnet først på kommuneskiltet. For hva fører det til, annet enn å skape konflikt og splid?

Fjellvettregel nummer 8 lyder:"Vend i tide, det er ingen skam å snu". Regelen gir mening også for tromsøpolitikerne som er tilhengere av et samiskspråklig "krumspring" som det vi nå står overfor. I denne saken finnes det neppe noen annen utvei enn å snu i tide. Før spliden blir for stor. Og før kløftene blir for dype.

Det er et standpunkt som verken handler om rasisme overfor den norske urbefolkningen, eller manglende gangsyn.

Det handler kun om sunn fornuft.