Samenes kanaler

Men New York-planene bør legges i skuffen.

Sameflagg  Foto: Knut Jenssen

leder

Sterk misnøye med den rødgrønne regjeringens samepolitikk gjør at sametingsrådet vil bruke en million kroner på et kontor i New York. Hensikten er å skaffe seg en direkte kanal inn i FN-systemet. Internasjonalt fokus er fornuftig, men dette virker som et utspill best egnet for arkivskuffen.

Den samiske avisen Àvvir skriver at sametingsrådet foreslår opprettelsen av New York-kontoret i forslaget til revidert budsjett. Bakteppet er en gryende misnøye med Stoltenberg-regjeringens håndtering av samiske spørsmål.

Plausibel grunn

Vibeke Larsen (Ap), som er medlem av sametingsrådet, mener at det er vanskelig å få gjennomslag i viktige spørsmål, og lanserer det som en plausibel grunn for å ta turen til New York, hvor FN har sitt hovedkvarter.

Larsen er ett av fem medlemmer i sametingsrådet, som står for sametingets daglige politiske virksomhet. Politikeren misliker blant annet regjeringens håndtering av arbeidet med mineralloven, og trekker fram bruddet i årets reindriftsforhandlinger og utvidelsen av nasjonalparker i samiske områder som andre saker som er med på å danne behovet for New York-initiativet.

SI DIN MENING: Hva syns du om samenes New York-planer?

Manglende fokus

Forholdet mellom Sametinget og regjeringen er også blitt satt på prøve i andre sammenhenger. Blant annet i forbindelse med retten til fiske utenfor Finnmark. Her skal fiskeriministeren og sametingspresidenten møtes til nye konsultasjoner om saken i dag.

Det er åpenbart at regjeringens manglende fokus på og håndtering av samepolitiske spørsmål irriterer de samiske lederne, og fremstår som en viktig årsak til ønsket om et eget New York-kontor.

Men her starter sametingsrådet i feil ende. Sametingsrådet må jobbe opp mot egen regjering før den vender blikket ut av landet og legger opp til kontoretablering i den amerikanske smeltedigelen.

Ikke smart

Norge er en liten nasjon i FN-sammenheng. Det er åpenbart at landets interesser bør kanaliseres gjennom felles, offisielle kanaler. Det er ikke smart å opprette nye kanaler med det samme det oppstår misnøye eller små skjær i sjøen. Initiativet vitner heller ikke om spesielt gjennomtenkt pengebruk.

I dag møter tidligere Nordlys-redaktør Hans Kristian Amundsen – finnmarking med en særskilt interesse for samiske saker – på jobb som statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg.

Han bør kunne innta rollen som megler og "støtdemper" i den anstrengte dialogen mellom sametingsrådet og regjeringen – og på den måten også bidra til å legge New York-initiativet i skuffen.