Veggvandalisme

Hærverket på veggmaleriene i Gyllenborg-undergangen er et overgrep mot kunstneren.
leder

Veggmaleriet til kunstneren Susann Brox Nilsen i den nye fotgjengerundergangen i Gyllenborgkrysset, er klusset til av såkalte taggere. Det tok ikke lang tid før det ni meter lange maleriet ble utsatt for det vi ikke finner noe mer dekkende ord for enn hærverk. At kunstneren av veggmaleriet uttrykker skuffelse over at kunstverket hennes blir utsatt for denne form for tagging, forstår vi godt. Det er grunn til å ta langt sterkere ord enn skuffelse i bruk for å karakterisere hærverket som er gjort mot Susann Brox Nilsen kunstverk. Taggeren har ikke bare gjort et overgrep mot selve kunstverket, men også mot kunstneren med sin handling.

Les også: - Trodde pøblene ville respektere dette

Ifølge det elektroniske nettleksikonet Wikipedia er tagging en form for graffiti der stiliserte navnesignaturer blir spraymalt eller tusjet på vegger, offentlige toaletter eller andre steder hvor det er lett å male med spraybokser. Det er mange år siden tagging ble tatt i bruk – også i Tromsø. Med jevne mellomrom har debatten om denne kunstformen, som enkelte kaller det, gått høyt. Folk flest oppfatter tagging som hærverk, mens de miljøene som utøver tagging kaller det for kunst.

Vi skal ikke bevege oss dypt inn i den diskusjonen, bare slå fast at det som er gjort i Gyllenborgundergangen på ingen måte er kunst, men regelrett hærverk. Det er også ganske typisk at ingen flater av mur får stå uberørt av taggere i Tromsø. Det var ikke lange tiden fra Gyllenborgundergangen var åpnet for trafikk til noen med maling på spraybokser tok seg til rette. Andre steder rundt omkring i Tromsø er murvegger tagget og regelrett tilgriset. Man skal ha visuelle synspunkter som er på grensen til ekstrem for å synes at taggete signaturer på alt av murvegger er vakkert.

Les flere av iTromsøs ledere her.

Samtidig finnes det eksempler på graffiti som fremstår både vakker og meningsfull – også i Tromsø. Det finnes bygninger hvor taggere har fått lov å utfolde seg og på mange måter bidratt til å gjøre uttrykksløse vegger interessant med sin kunst. Den tilfeldige sprayingen av maling i signaturs form som ødelegger andres kunstverk, kan imidlertid ikke karakteriseres som annet enn hærverk. Slike impulsive uttrykksformer er selvsagt ikke enkel å sette en stopper for. Til tross for henstilling etter henstilling i årenes løp om å la være å ødelegge husvegg etter husvegg med denne formen for hærverk, har det så langt vært tilnærmet nytteløst.

Kanskje vil man aldri klare å få satt en stopper for hærverk av denne typen, spesielt så lenge taggermiljøene betrakter sin virksomhet som kunst. Kunst er ytringer, vil de hevde, og er det noe vi har i landet vårt, så er det ytringsfrihet. Vi benekter imidlertid at det er kunst å ødelegge andres kunstverk. Derfor bør det forlanges at den eller de som står bak vandaliseringen av Susann Brox Nilsens kunstverk i Gyllenborgundergangen, selv må bekoste reparasjonsarbeidene. Samtidig må de ilegges den straff som samfunnet har staket ut for denne form for kriminalitet.