Oppsigelse eneste utvei

leder

Allerede i august i fjor ga fylkestinget fylkesrådet nødvendig fullmakt til å si opp hurtigbåtkontrakten med Boreal Transport Nord. Først i går kom beskjeden de hurtigbåtreisende i Troms har ventet på: Fylkeskommunen sier opp avtalen og forbereder seg på storoppvask i rettssalen.

Formelt heter det at fylkeskommunen skal forberede sak for å heve kontrakten med Boreal Transport Nord, som er rederiet som trafikkerer strekningen Tromsø-Harstad med miljøvennlige hurtigbåter. Disse har vært alt annet enn pålitelige. Den siste tiden har det vært mange kanselleringer. Sist uke ble alle tre båtene lagt til kai på grunn av skrogproblemer. Da var det åpenbart at det nærmet seg en avslutning på det kortvarige kontraktsforholdet. Det ble neppe bedre av at båtene ble fremstilt som potensielt farlige for passasjerene.

Les mer: Havarikommisjonen mener båtene kan være farlige.

Derfor var det ingen sjokkbeskjed fylkesrådsleder Pia Svensgaard (Ap) kom med i går ettermiddag, da hun fortalte at fylkeskommunen mener situasjonen man er kommet i representerer et «vesentlig mislighold» av kontrakten og dermed et grunnlag for avtalebrudd. I tillegg til manglende regularitet den siste tiden, har det vært en medvirkende årsak at Universitetssykehuset Nord-Norge vurderer å sette opp egne pasientbusser mellom Harstad og Tromsø. Det forteller med tydelighet hvor håpløs situasjonen er.

Les også: Vil ta 1-2 uker å si opp avtalen.

Svensgaard mener hurtigbåtskandalen har vært en omdømmemessig katastrofe for Troms fylkeskommune. Vi trenger ikke mange sekundene på å stille oss bak den slutningen. Samtidig er det av rent akademisk interesse, og – i alle fall til en viss grad – et selvpåført omdømmetap.For hurtigbåtskandalen handler om to ting: Om elendig politisk håndverk og et rederi som ikke er i stand til å levere den varen som er bestilt. Det har i sum ført til at selve «gullruten» – eller diamanten, som fylkesrådslederen har døpt den – er i ferd med å bli rasert. Passasjertallet har stupt.

Les også: - På tide å heve kontrakten.

Vi har på lederplass lenge tatt til orde for at kontrakten måtte sies opp. Det er grunn til å berømme fylkesrådet for endelig å ha tatt affære. Men det er selvsagt ingen enkel avgjørelse. For Pia Svensgaard & co. styrer mot oppsigelse av kontrakten i en visshet om at det er ensbetydende med et rettslig etterspill. Et søksmål fra Boreal Transport Nord er tidligere estimert opp mot 250 millioner kroner.

Selv om begeret er fullt og alt lukter oppsigelse av kontrakten, er det likevel en teoretisk åpning for at bråket kan ende opp med en minnelig ordning. Alt avhenger av hvordan Boreal Transport Nord responderer. Men det vil være direkte uklokt å vri oppsigelsen over til en fornyet sjanse for rederiet. Passasjerene vender båtene ryggen og tilliten deres er borte.

Fylkesrådet har fattet en klok beslutning. Vi forutsetter at kontraktsbruddet gjennomføres, av hensyn til passasjerene.

SI DIN MENING: Hva syns du om fylkeskommunens avgjørelse?