I disse tilfellene kan det lønne seg å klage på parkeringsboten

foto