Bilvrak i hagen blir ofte sett på som søppel. For Bente Brenna og ektemannen er det blitt en uvanlig suksess

foto