Her blir det fort kollisjon. En ny løsning skal gjøre det lettere for syklister og bilister.

foto