Her vil de bygge hotell, spa og restaurant på påler