Advarer mot oppdrett: kan skade villaks og torsk i Tromsø