Tirsdag morgen ble det klart at SAS søker om konkursbeskyttelse i USA etter at pilotene mandag gikk til streik.

Det reagerer leder for SAS-pilotene, Roger Klokset, sterkt på.

– Pilotene er lurt, og dette forsterker vårt inntrykk av at dette er en villet streik fra ledelsens side – for å skape en syndebukk, sier Roger Klokset, leder for SAS-pilotene i en pressemelding.

Han tilføyer at SAS-ledelsen «har trenert og strukket forhandlinger og megling helt fra november i fjor og til dagen før søknaden, uten noensinne å ha intensjon om å ville inngå en avtale med SAS-pilotene».

– Nå forstår vi bedre hvorfor målet med en løsning hele tiden flyttet seg, og hvorfor det var umulig å inngå en avtale, sier Klokset.

Ber pilotene stoppe streiken

Samtidig med søknaden om konkursbeskyttelse, ber SAS pilotene om å stoppe streiken.

– Vi oppfordrer SAS Scandinavias pilotforeninger til å avslutte streiken og bidra konstruktivt i denne prosessen, skriver SAS.

Flyselskapet påpeker videre at de gjennom de siste månedene har arbeidet hardt for å forbedre kostnadsstrukturen og den finansielle posisjon.

– Vi gjør fremskritt, men det gjenstår mye arbeid og den pågående streiken har gjort en allerede utfordrende situasjon enda vanskeligere, skriver SAS.