De rikeste øker inntektene mange ganger mer enn folk flest: – Det er horribelt