Sparebanken Nord-Norge med resultat på nesten 2,8 milliarder kroner før skatt

foto