Byens største matvareprodusent gikk på kostnadssmell etter investering i ny fabrikk

foto