Fondet skulle løfte Nord-Norge. Nå trekker investorene seg