Rettelse:

I en tidligere versjon av denne saken stod det at bedriftene som velger å permittere som følge av mangel på kontrakter og politisk usikkerhet, må betale 15 dager full lønn. E24 har senere fått opplyst av NAV at dette ikke stemmer, unntakene i havbruksnæringens lønnsplikt ved permitteringer gjelder uavhengig av årsak til permitteringene.

Se alle rettelser her.

Feilen ble rettet 10.01.2023 klokken 15:05.

Flere av de største lakseselskapene varslet i høst storstilte permitteringer ved fiskeforedlingsanlegg. Årsaken er økt usikkerhet på grunn av regjeringens innføring av grunnrenteskatt på havbruk, som trådte i kraft 1. januar.

Bedriftene pekte på at usikkerheten gjorde det vanskelig å inngå langtidskontrakter med fastpris.

Nå varsler både Salmar, Lerøy og Sinkaberg-Hansen at det blir færre permitteringer enn antatt.

På slutten av året varslet Salmar at 748 ansatte på Frøya ville bli delvis permittert. I dag ser det ut til at 650 blir permittert 50 prosent. 500 av dem blir permittert på grunn av manglende langtidskontrakter, mens de resterende skyldes vanlige sesongvariasjoner.

Sinkaberg-Hansen sendte ut 35 permitteringsvarsler i høst, men kommer foreløpig ikke til å permittere noen som følge av usikkerhet rundt regjeringens skatteforslag.

Lerøy permitterer rundt halvparten av de 339 ansatte som fikk permitteringsvarsel i høst. Det kan også bli noen flere senere i vinter som følge av ordremangler og råvaresituasjonen, opplyser selskapet.

Må ikke betale for skatte-permitteringer

Havbruksnæringen har særregler for permittering, og slipper å betale full lønn til ansatte de første 15 dagene av permittering.

Administrerende direktør Frode Arntsen i Salmar forteller at de gjør hva de kan for å unngå fulle permitteringer, blant annet ved å bruke tid på intern opplæring og vask og vedlikehold av anlegget når det ikke er nok jobb til ansatte.

– Markedet og etterspørselen er god, men det er fortsatt vanskelig å få på plass bearbeidingskontrakter. Det er stor etterspørsel etter hel fisk, men vanskelig å få kontrakter på bearbeiding for varer som skal ut av Norge, sier Arntsen.

Han opplyser om at langtidskontraktene selskapet har med norske dagligvarekjeder er mye av årsaken til at Salmar kan ha folk på jobb 50 prosent i januar.

Fått flere ordre

Lerøy har greid å få på plass flere ordre både utenlands og i Norge siden i høst, og kan dermed permittere færre enn først antatt. Regjeringens presisering om at det er faktisk pris som skal ligge til grunn for grunnrenteskatten har hjulpet noe, men likevel må de vurdere situasjonen fra dag til dag, forteller kommunikasjonssjef Aina Valland i Lerøy.

– Situasjonen er fortsatt veldig usikker, og det er lite langtidskontrakter. Selgerne våre jobber intenst med å få til flere ordre, sier Valland.

Også Lerøy har satt i gang intern kursing og vedlikehold for å holde flest mulig i jobb.

– Tar en risiko

Samfunnskontakt Ketil Rykhus i SinkabergHansen opplyser om at de jobber for å ikke permittere noen senere i vinter heller, utover de som vil bli permittert på grunn av mangel på råstoff.

– Vi tar en risiko nå, ved å forsøke å inngå kontrakter uten å vite hvordan skatten kommer til å se ut. Om vi kommer til å permittere folk senere, kommer an på om vi får inngått nødvendige kontrakter, sier Rykhus.

– Og hvis vi evner å unngå permitteringer, er det fordi vi har tatt risiko for å rydde opp i usikkerheten Finansdepartementet har skapt, sier han.