Det viser oppdaterte tall fra Fiskeridirektoratet og Kystverkets felles analyseenhet, som E24 har fått innsyn i.

Til sammen 110.000 tonn fisk til en verdi på 1,88 milliarder kroner ble levert av russiske fartøy i løpet av fjoråret, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

Året før var totalen 112.000 tonn, mens verdien endte på 1,32 milliarder kroner. Verdiøkningen henger med andre ord sammen med en generell prisstigning på fisk, og ikke at volumet har økt.

Samtidig viser tallene fra rapporten at russiske fartøy leverte fisk til en verdi på 1,7 milliarder kroner fra og med mars og ut året. Russland invaderte Ukraina 24. februar i fjor.

Ba om russisk fiskestopp

Ukraina har ved flere anledninger bedt Norge forklare hvorfor russiske fiskere fortsatt får selge fisk ved norske havner, som E24 skrev i fjor sommer.

Etter Russlands invasjon av Ukraina, ga myndighetene i Kyiv fullmakt til sin ambassade i Oslo om å innlede diskusjon med Norge, hvor målet var å avslutte russiske fiskekvoter i norsk økonomisk sone.

Den første anmodningen fra Kyiv om å avslutte Russlands fiskekvoter i Norges økonomiske sone kom i starten av april, viste korrespondanse E24 den gangen fikk innsyn i.

Norge sluttet seg til EUs havneforbud, hvor russiske fartøy over 500 tonn ikke lenger kunne legge til kai, den 29. april. Fiskebåter var likevel unntatt forbudet.

Allerede i juni kunne E24/iTromsø rapportere at russisk torsk hadde passert milliarden i verdi ved norske havner siden krigens begynnelse.

I oktober i fjor skjerpet norske myndigheter kontrollen med russiske fiskebåter, som fra da kun fikk levere fisk i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord.

Også dette var i tråd med EUs sanksjonspakker. Norge er det eneste landet i sanksjonskollektivet med et unntak som gir russiske fiskefartøy havneadgang.

Venstre: Vi må stenge

– For Venstre understreker disse summene behovet for å stenge de tre siste havnene for russiske båter.

Det sier stortingsrepresentant Ola Elvestuen når han får høre om russernes fiskeverdi for 2022.

– Vi trenger å stenge disse siste tre havnene. Vi tilrettelegger nå for landing av russisk fisk, vi gjør det enklere å videreselge den, og russiske oligarker får denne gevinsten, sier Elvestuen.

Elvestuen kan ikke se noen grunn til at Norge skal legge til rette for russisk næringsvirksomhet i norske havner. Han tror også at åpne havner kan være eller bli en stor sikkerhetsrisiko.

– På hvilken måte?

– Ved risiko for spionasje. Hvem som er mannskapet på disse båtene vet vi ikke. Russland forsterker krigføringen i Ukraina, og samtidig som det er en stadig krevende situasjon, er det klart at vi må stå opp på alle områder:

– Vi må sende våpen og gi annen støtte, men også forsterke og bruke hele virkemiddelapparatet med sanksjoner. Her har vi laget et unntak som gjør det enklere for russiske oligarker å tjene penger, noe som vil bli utnyttet over tid av Putin og hans støttespillere.

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V). Foto: Tore Kristiansen / VG

– Regjeringen har tidligere uttalt at fiskerisamarbeidet med Russland er viktig for å bevare fiskebestanden i havene våre. Hva mener du om det?

– Å følge fiskeriavtalen og å ha en kvotefordeling er riktig. Men det følger ikke av det at russiske fiskefartøyer skal ha adgang til norske havner, sier Elvestuen, og viser til at norske fiskebåter heller ikke har hatt tilgang til russiske havner siden 2014.

– Vi må være aktive inn mot EU for å forsterke sanksjonene, samtidig som regjeringen både bør oppfordre til og støtte bedrifter som går lengre enn de formelle sanksjonene i det å stoppe handelen med Russland.

UD: Vil unngå prisøkninger på mat

Utenriksdepartementet har fått oversendt tallene og kritikken fra Ola Elvestuen. De kommenterer ikke Venstre-politikerens utsagn direkte, men statssekretær Eivind Vad Petersson omtaler i en e-post de gjeldende sanksjonene mot Russland som «historisk omfattende».

Fisk er i likhet med andre matvarer gjennomgående holdt utenfor sanksjonene mot Russland. Hensikten er å unngå prisøkninger på mat, som særlig vil ramme fattige land, skriver han.

EUs sanksjoner inneholder derfor ikke et generelt forbud mot import av russisk fisk, forklarer Petersson.

– En betydelig del av fisken som landes i norske havner eksporteres også videre til nettopp EU. Svært lite av inntektene går til norsk næringsliv.

– Er det aktuelt å stenge [havnene] nå?

– Det har vi i dag ikke planer om, men vi vil iverksette ytterligere tiltak dersom det blir nødvendig.

– Hva vil skje med fiskerisamarbeidet dersom havnene stenges for russiske fiskebåter?

– Norge forvalter flere fiskebestander sammen med Russland. Det er særlig viktig at verdens største torskebestand blir forvaltet på en bærekraftig måte. Dette er bakgrunnen for at det er gjort unntak fra havneforbudet for russiske fiskefartøy, skriver Petersson, som legger til at politiet har økt synlighet i de tre havnene hvor russiske fiskefartøy fortsatt får lande fisk.