Hålogaland Teater gikk på en skikkelig smell i fjor – må dekke et tap på 7 millioner kroner