Langt fram til normale tilstander for Aurora kino etter to «fryktelige» pandemiår

foto