To måneder etter at statsbudsjettet ble lansert, og under fire uker fra 2023, vet aktørene rundt taxfreebutikkene fortsatt ikke hvordan de nye reglene skal håndheves.

– Vi har ikke hørt noe siden statsbudsjettet, og forbereder oss potensielt på tomme hyller hvis ikke vi får tid til å tilpasse oss den forskriften som kommer.

Det sier kommunikasjonsdirektør Haakon Dagestad i Travel Retail Norway (TRN), som drifter taxfreebutikkene ved flyplassene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

TRN har tidligere anslått overfor E24 at den nye tobakkskvoten vil kunne føre til at hver tiende krone fra taxfreebutikkene går tapt.

For Avinor, som bruker overskuddet fra de store flyplassene til å drifte de små, er den nye tobakkskvoten samtidig anslått å innebære 270 millioner kroner i tapte inntekter.

25 prosent av Avinors inntekter kommer fra taxfreebutikkene.

– Mange spørsmål

Hos TRN utgjør tobakksvarer omtrent 20 prosent av omsetningen.

– Det er klart vi har visst om forslaget en stund, men en industri kan ikke tilpasse seg et mindretallsforslag før det er klart, sier Dagestad.

Med en halvert tobakkskvote kan man for eksempel ikke lenger ta med seg mer enn syv og en halv boks snus inn. Det krever nye pakkemetoder.

– Det må jo bestilles nye maskiner. Eksisterende pakker må pakkes om med nye pakkemaskiner, med opplæring av personale. Hvordan man skal gjøre dette på et par uker, er vanskelig å forstå.

Bransjen må nå bygge om fabrikkene sine for å lage et produkt som blir spesialtilpasset det norske markedet, siden kvoten ikke finnes noe annet sted i verden.

– Slike ting har myndighetene normalt gitt ett års overgangsperiode på, sier Dagestad, og viser til innførselen av plast-direktivet og «plain packaging» – altså da tobakkspakkene skulle standardiseres.

– Det er ganske mange spørsmål og ikke så mange svar, sier han.

Avinor bekymret

Heller ikke Avinor har fått noen ytterligere informasjon siden statsbudsjettet ble lagt frem i oktober, opplyser konsernsjef Abraham Foss i en e-post.

– Vi har ikke fått noen ytterligere informasjon om hvordan endringene i taxfreekvoten skal gjennomføres i praksis.

Det er allerede en svært krevende tid i luftfarten, påpeker Foss. Passasjertallene på de største flyplassene ligger rundt 15-20 prosent lavere enn i 2019, noe som får store konsekvenser for Avinors økonomi.

Konsernsjef Abraham Foss i Avinor, her fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Stein J. Bjørge / Aftenposten

– Konsekvensene er at vi nå ligger rundt 24 prosent bak 2019 når det gjelder kommersielle inntekter fra Oslo Lufthavn, som er hovedmotoren for denne typen inntekter i Avinor. Vi vet også at 2023 kommer til å bli krevende, med krig, inflasjon, renteøkninger og annet som gjør at forbrukerne potensielt strammer inn og reiser mindre.

– Hvordan er det å forberede seg på neste år uten å ha fått avklart dette ennå?

– For at Avinors selvfinansieringsmodell – Avinormodellen – skal fungere, er vi avhengige av forutsigbarhet. Vi ser derfor med bekymring på at Avinormodellen nå utfordres, ved at vi mister en del av inntektsgrunnlaget vårt.

Taxfree-kuttene vil ifølge Foss utgjøre 270 millioner kroner i tapte inntekter for Avinor i 2023.

– Bare på Gardermoen vil kuttet i kvoter bety 190 millioner kroner i tapte inntekter.

Hos Tolletaten svarer pressevakt Tore Skår at de venter på et vedtak i Stortinget.

– Statsbudsjettet er foreløpig ikke endelig vedtatt. Når alle formelle prosesser er avsluttet, vil Tolletaten fastsette en forskrift, og vi vil kunne si mer om håndheving av reglene når forskriften er klar, skriver Skår i en e-post.

Budsjettet skal vedtas i midten av desember. Det gir omtrent to uker, inkludert høytiden, til å forberede seg.

E24 har bedt Finansdepartementet om en kommentar til saken, men har foreløpig ikke fått svar.