Meklingen i lønnsoppgjøret for overnatting, servering og catering gikk siden midnatt på overtid. På den ene siden sto fagforeningene Fellesforbundet og Parat med til sammen 6850 medlemmer. På den andre siden var NHO Reiseliv.

15 timer på overtid kom partene til enighet.

– Fellesforbundet har fått gjennomslag for økt lønn for ansatte i hotell, restaurant og catering, skriver fagforeningen i en pressemeldingen.

Avhengig av hvor lenge man har jobbet i bransjen og om man jobber på skift eller ikke, får arbeidere i sektoren nå 4,5 til 9,5 kroner mer i minstelønn, ifølge Fellesforbundet.

Forhandlingsleder Clas Delp i Fellesforbundet Foto: John Trygve Tollefsen / Fellesforbundet

Lønnssatsene på Riksavtalen er allmenngjort. Det innebærer at det er ulovlig å betale noen mindre enn minstelønnen som nå er forhandlet fram.

– For Fellesforbundet var det helt avgjørende med reallønnsvekst for våre medlemmer. Mat, strøm og renter blir dyrere, og lønna må holde tritt, sier forhandlingsleder Clas Delp i Fellesforbundet.

Den endelige avtalen gir også arbeidere én dag fri med lønn til kompetansehevende tiltak i året. Retten til godt skotøy skal også ha blitt presisert i overnskomsten, ifølge fagforeningen.

–Det har vært en svært krevende mekling og det ble et dyrt oppgjør. Arbeidsgiverne har strukket seg langt for å finne en løsning og unngå streik, sier forhandlingsleder og direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, Magne Kristensen.

Kostnaden var likevel verdt det, ifølge NHO-direktøren.

– Vi er tilfredse med å unngå konflikt, da mange reiselivsbedrifter fortsatt er i en vanskelig økonomisk situasjon etter to år med pandemi, sier Kristensen.

Også fagforeningen Parat har godtatt resultatet i meklingen.

– Vi synes det er et brukbart resultat, omstendighetene tatt i betraktning. Det har vært en lang og krevende mekling, men vi har nå kommet med et resultat vi mener vi kan anbefale, sier forhandlingsleder Grete Dieserud i Parat.

Brudd i forhandlingene

Partene ble tirsdag kalt inn til tvungen mekling hos Riksmekleren, etter at de ikke fant sammen på egen hånd. Det var da arbeidernes Fellesforbundet som krevde brudd.

– Fellesforbundet gikk til forhandlingene med ønske om å heve lønnen i bransjen, skrev Fellesforbundet da i en pressemelding.

Samtidig varslet de at 1250 arbeidere hos 90 bedrifter kunne gå ut i streik. Totalt forhandlet Fellesforbundet for 6400 arbeidere i hotell- og restaurantnæringen.

Parat var også med i forhandlingene, og fagforeningen har varslet at 15 ansatte sto klar til å streike, av totalt 455 medlemmer som var omfattet av forhandlingene.

Parat har også varslet at streiken kan trappes opp til å omfatte flere hundre ansatte ved hoteller i Oslo og fly–cateringvirksomheter på Gardermoen.

Over 100 sto klar til streik på luksushotell

Blant de 1.265 arbeiderne som sto klar til å streike, var 104 av de på hotellet Britannia i Trondheim. Det utgjorde en tredjedel va de ansatte.

– Det er jo et lavtlønnet yrke og har vært det over mange år. Jeg har vært lenge i bransjen, og det bør komme noen endringer her nå, sa personlig trener og resepsjonist Lill Tordis Valle Eidshaug til E24 tidligere i uken.

Under pandemien ble de i tillegg 120 færre ansatte på Britannia.

– De jobber seg i hjel de som er igjen. Da må vi øke lønningene, og det syns jeg er rart at arbeidsgiverne ikke ser, sa avdelingsleder Børge Ånesen i Fellesforbundet til E24 da en mulig streik først ble varslet.