Lakselus fører til nedgang for Salmar

Oslo (NBT): På tross av positiv markedsutvikling har SalMar brukt mye ressurser på bli kvitt lakselus. Resultatet for tredje kvartal i år er 90 millioner kroner svakere enn i samme periode i 2014.

Oppdrettslaks foredles hos oppdrettskonsernet SalMar på Frøya i Trøndelag. Laks på samlebånd. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

iriks

Den positive markedsutviklingen er mye drevet av svak norsk krone, men sykdom og lus fortsetter å ødelegge for selskapet.

– Tredje kvartal var et operasjonelt vanskelig kvartal for SalMar-konsernet, men slakting av fisk utsatt i 2014 og lavere sjøtemperaturer gjør at det forventes et lavere lusepress mot slutten av fjerde kvartal og inn i 2016, sier konsernsjef Leif Inge Nordhammer.

SalMar hadde en omsetning på 1,88 milliarder kroner i kvartalet, marginalt opp fra tilsvarende periode i fjor. Resultatet har derimot gått noe ned, fra 502 millioner kroner i tredje kvartal i 2014, til 410 millioner kroner i tredje kvartal i år.

Oppdrettskonsernets anlegg i Midt-Norge og Rauma sliter fortsatt med håndteringen av lusesituasjonen, mens anlegg i Nord-Norge var preget av det som betegnes som operasjonelle utfordringer ved enkelte steder. (©NTB)