Kirkemøtet behandlet vigsel av homofile

Trondheim (NTB-Kaja Staude Mikalsen): Kirkemøtet hadde lørdag første plenumsbehandling av saken om vigsel av homofile. Flertallet ønsker en ny vigselsliturgi, og det blir ingen utsettelse av saken.

Illustrasjonsbilde. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB SCANPIX 

iriks

Klokken 8.30 lørdag morgen tok Kirkemøtet fatt på saken om vigsel av likekjønnede, en betent sak som har fått mye oppmerksomhet i forkant av møtet og under kirkevalget i fjor høst.

Forslaget om å utarbeide to liturgier og at Kirken skal ha et kjønnsnøytralt syn på ekteskap har flertall. 15 av 23 medlemmer i komiteen som har jobbet med saken, ønsker at Kirkemøtet vedtar utarbeidelse av liturgi for vigsel av likekjønnede:

– Et flertall i Kirkemøtet mener at det i tillegg til dagens liturgier for ekteskap og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom kvinne og mann, må utarbeides tilsvarende liturgier som inkluderer likekjønnede par og som kan brukes overfor alle par, står det i sakspapirene.

Mindretallet på åtte medlemmer foreslo derimot at det blir lagt fram en bredere utredning av saken, og at den utsettes. Dette ble nedstemt da bare 31 av 114 fremmøtte delegater på Kirkemøtet ønsket dette.

– Denne saken har vi behandlet igjen og igjen og igjen og igjen. Dette er utredet mer enn nok, sa Leif Christian Michelsen fra Stavanger bispedømme, skriver Vårt Land. (©NTB)