Fire nordlandskommuner sa nei til sammenslåing

Oppeid (NTB): Et klart flertall i kommunene Hamarøy, Fauske, Saltdal og Sørfold i Nordland har stemt for å beholde dagens kommuner.

Sommerbilde fra Hamarøy i Nordland. Illustrasjonsfoto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NTB scanpix 

iriks

Til sammen fem nordlandskommuner hadde folkeavstemninger om sammenslåing søndag, men resultatene fra Karlsøy er ennå ikke klare. De resultatene som foreligger, peker tydelig i retning av at folk ikke ønsker kommunesammenslåing.

I Sørfold kommune stemte 97,6 prosent for å beholde kommunen slik den er. Valgdeltakelsen var på 63 prosent.

I Saltdal fikk alternativet for å beholde Saltdal som egen kommune 89,5 prosent av stemmene, ifølge Avisa Nordland. Ytre Salten-alternativet fikk 5 prosent av stemmene, mens Indre-Salten alternativet fikk 4,3. Valgdeltakelsen var på 48,9 prosent.

I Fauske stemte 60,4 prosent for å fortsatt være en egen kommune. Der fikk Indre Salten-alternativet 21,9 prosent av stemmene, mens Stor-Salten fikk 5,9 prosent av stemmene og alternativet Bodø og Fauske fikk 11,5 prosent, ifølge avisen.

I Hamarøy stemte 75 prosent for at kommunen ikke skal slås sammen med andre kommuner. 13 prosent stemte for at Hamarøy skal slå seg sammen med kommunene Tysfjord, Sørfold, Fauske og Saltdal. Valgdeltakelsen lå på 37,4 prosent. (©NTB)