Flere tusen demonstrerte for kvinners rettssikkerhet

Oslo (NTB): Flere tusen mennesker møtte mandag opp i ti norske byer for å demonstrere for kvinners rettssikkerhet etter dommen i den såkalte Hemsedal-saken.

Kvinnefronten arrangerte mandag kveld en støttedemonstrasjonen for Andrea Voldum etter at tre menn i juli ble frikjent i for gjengvoldtekt i den såkalte Hemsedal-saken. Kvinnefronten krever at rettsvesenet blir bedre til å håndtere voldtektssaker. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix 

iriks

I Oslo samlet demonstrantene seg foran Stortinget hvor det blant annet ble holdt en rekke appeller. 45 organisasjoner og partier møtte opp for å støtte demonstrasjonen i hovedstaden, der de mest framtredende parolene var «#Jeg tror deg», «Bare ja er ja» og «Vi krever rettssikkerhet for kvinner».

Demonstrasjonene i byene kommer som et resultat av dommen i den såkalte Hemsedal-saken.

I denne saken ble tre menn frikjent for voldtekt 18 år gamle Andrea Voll Voldum i Hemsedal i 2014. Mennene ble frikjent av et mindretall av dommerne i lagmannsretten. I meddomsretten mente fire av de sju dommerne, de tre fagdommerne og en lekdommer, at kvinnen ble gjengvoldtatt. Men domfellelse krever tilslutning fra fem dommere. De tre må likevel betale kvinnens sivile oppreisningskrav på 300.000 kroner.

Hovedbudskapet i flere av appellene var krav om at det må skje en gjennomgang av rettssystemet og at det må bli bedre opplæring av dem som skal dømme.

Daglig leder i DIXI, Rannveig Kvifte Andresen, grep i sin appell fatt i det voldsomme engasjementet i denne saken, og sa at hun håper demonstrasjonen fører til at flere anmelder voldtekt enn dagens én av ti. (©NTB)