Aktivitetsplikt skal få unge bort fra trygd

Oslo (NTB): Regjeringen innfører aktivitetsplikt for alle under 30 år som mottar sosialhjelp fra nyttår. 60 millioner kroner settes av til formålet i statsbudsjettet for neste år.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie innfører aktivitetsplikt for yngre sosialhjelpsmottakere fra nyttår. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix 

iriks

– Vi innfører aktivitetsplikt fordi det vil hjelpe flere til å bli selvforsørget med egen inntekt. Erfaringen fra kommuner som allerede har innført krav om aktivitet er særdeles positive. Det fører til at mange kommer seg bort fra trygd og over i arbeid, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til NTB.

I dag er det opp til kommunene å avgjøre om det skal stilles aktivitetskrav. Fra 1. januar neste år blir det lik praksis over hele landet.

– De som eventuelt nekter å delta i arbeid eller aktivitet, risikerer å få trekk i sosialhjelpen, sier Hauglie.

De 60 millionene som regjeringen setter av i statsbudsjettet, skal gjøre kommunene i stand til å gjennomføre ordningen med aktivitetsplikt. (©NTB)