Nytt forslag om å utsette slukking av FM-nettet

Oslo (NTB): Miljøpartiet De Grønne vil be om utsetting av slukking av FM-nettet på radio. Også Frp og Senterpartiet har kommet med lignende forslag. Saken behandles i Stortinget tirsdag.

Nasjonal talskvinne Une Aina Bastholm i Miljøpartiet De Grønne. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

iriks

Miljøpartiet De Grønne holdt landsstyre i Narvik i helga. Landsstyret vedtok søndag å be Stortinget avvente slukkingen av FM-nettet fram til en vet sikkert at dekningen til DAB er god nok.

– Vi har merket oss bekymringene om dårlig DAB-dekning. Det gjelder også i Nordland, hvor FM-nettet skal slukkes først, etter planen om noen uker. Landets varslingsanlegg trenger et fullverdig alternativ før FM-nettet slukkes. Det er også for mye uklarhet om dekningen til havs for kystfisket, sier partiets nasjonale talsperson Une Aina Bastholm.

Senterpartiet har foreslått å utsette den planlagte slukkingen av FM-nettet. Frp har foreslått å stoppe hele stengningen. Disse forslagene skal behandles i Stortinget tirsdag 6. desember.

– De Grønne mener det vil være fornuftig å vente med å slukke FM-nettet inntil videre, før vi vet at overgangen kan skje trygt. Men vi har forståelse for at en eventuell utsettelse vil medføre ulemper for noen aktører, og ber Stortinget se på mulighet for å kompensere dem som blir skadelidende som følge av utsettelsen, sier Bastholm.

Etter planen starter slukkingen fra 11. januar 2017. Nettet skal stenges fylkesvis, først i Nordland, der alle FM-kanaler forsvinner samtidig. Deretter følger Møre og Romsdal og Trøndelag der NRK-kanalene forsvinner 8. februar, mens de kommersielle FM-kanalene blir borte fra 21. april. Etter planen er hele FM-nettet slukket i desember 2017. (©NTB)