Menn er mer fysisk aktive enn kvinner

Menn oppgir å være mer fysiske aktive enn det kvinner gjør. Men forskning viser at menn har lettere for å overdrive når de snakker om egen treningsinnsats.

Folk trener mer enn før, skal man tro resultatene fra Tromsøundersøkelsen Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix 

iriks

Forsker Bente Morseth ved Universitetet i Tromsø (UiT) har fulgt med på aktiviteten til den voksne befolkningen i Norge gjennom Tromsøundersøkelsen, en spørreundersøkelse foretatt seks ganger fra 1980 til 2008.

– Vi ser at andelen som rapporterte moderat-høy fysisk aktivitet gikk ned mellom 1980 til 2000, men gikk opp igjen fram til 2008, sier hun, og påpeker at siden 2000 er det blitt mer trendy å trene, spesielt er det blitt mer populært å gå langløp på ski, sykle lange ritt og løpe maraton.

Når det gjelder kjønn viser spørreundersøkelsen at kvinner oftest deltok i lettere aktivitet, mens menn oftest deltok i moderat til høy aktivitet. I tillegg viser undersøkelsen at menn er mer fysisk aktive enn kvinner i fritida. Alt dette er imidlertid basert på hva de svarer i undersøkelsen:

– Kanskje er kvinner mer ærlige når de svarer på spørreundersøkelser? undrer Morseth.

Førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Laila Arnesdatter Hopstock henviser til forskning på svarene fra 2010 som bekrefter at menn pynter litt på sannheten.

– Det var ikke alltid samsvar mellom det mennene i undersøkelsen oppga av fysisk aktivitet og hvor mye de faktisk var i aktivitet. Dette gjelder også kvinner, men mennene overvurderer aktiviteten sin mer enn kvinnene, sier hun til NRK.

Uansett er trenden klar, Tromsøundersøkelsen er også gjennomført en sjuende gang, i 2016, og Morseth gleder seg til å se hvordan utviklingen har gått.

(©NTB)