Pasienter fikk nesten 1 milliard kroner i skadeerstatning

Det ble betalt ut 987 millioner kroner fra Norsk pasientskadeerstatning i fjor. Færre pasienter fikk større beløp, viser tallene.

Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix 

iriks

Omtrent hver tredje pasient – 32 prosent – som søkte skadeerstatning i fjor fikk innvilget søknaden, viser årsrapporten til Norsk pasientskadeerstatning. Det er på nivå med året før.

Totalt fikk 1.423 av 5.629 erstatningssøkere utbetalt til sammen 987 millioner kroner.

Det var en liten nedgang i antallet søknader, noe som mest sannsynlig skyldtes naturlige svingninger, mens det var 6 prosent økning i det samlede erstatningsbeløpet.

– Økningen i utbetalinger skyldes i hovedsak at NPE avsluttet 250 flere erstatningsberegningssaker enn i 2015, skriver direktør Rolf Gunnar Jørstad i rapporten.

NPE klarer imidlertid fortsatt ikke å nå sine egne mål om saksbehandlingstid. I fjor tok det ni måneder å avklare ansvarsforhold i erstatningssaker og ytterligere tre måneder for å fast sette endelig erstatningsbeløp. Målet er henholdsvis 7,5 og 2 måneder.

(©NTB)