Islamsk Råds-leder avviser å ha villedet departementet

Generalsekretær Mehtab Afsar avviser at Islamsk Råd har ha villedet Kulturdepartementet i sin søknad om brobyggermidler. 

Kulturminister Linda Hofstad Helleland sier hun har bedt juristene i Kulturdepartementet om å se på bevilgningen til Islamsk Råd Norge på nytt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix 

iriks

Islamsk Råd har vært i hardt vær de siste dagene etter at det ble kjent at en tildeling på nær en halv million kroner til organisasjonens arbeid med brobygging, kommunikasjon og dialog, ble brukt til å ansette den nikabkledde kvinnen Leyla Hasic (32) som administrasjonsmedarbeider.

Flere har krevd at bevilgningen må trekkes tilbake, og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har kalt Islamsk Råd inn på teppet, samt bedt juristene i departementet vurdere om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.

Generalsekretær Mehtab Afsar deltok i en debatt om saken i Dagsnytt 18 onsdag kveld. Der avviste han at organisasjonen har ført departementet bak lyset.

– I søknaden skrev vi eksplisitt at vi ønsket å styrke sekretariatet, så vi kunne få mer tid og rom til å være ute og ha dialog og bygge bro, sa Afsar.

Fram til ansettelsen av Hasic var han den eneste faste ansatte i sekretariatet, i tillegg til to personer som jobber fulltid med halalsertifisering.

Moskeer trekker seg

Statssekretær i Kulturdepartementet Bård Folke Fredriksen (H) deltok også i debatten. Han påpekte at Islamsk Råd Norge i sin søknad selv hadde påpekt at det var mer behov enn noen gang tidligere å jobbe for en harmonisk sameksistens.

– Når man ser hvilken konflikt Islamsk Råd nå befinner seg i, kan man jo spørre om dette er veien til harmonisk sameksistens, uttalte Folke Fredriksen.

Han pekte på at flere moskeer nå har signalisert at de ønsker å trekke seg ut eller vurderer å trekke seg ut av paraplyorganisasjonen for landets muslimer.

Tirsdag kveld ble det klart at Norges største muslimske menighet med 9.400 medlemmer. Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina trekker seg fra Islamsk Råd. Også Albansk Islamsk Kultursenter, med sine 4.200 medlemmer, vurderer å melde seg ut, og de har nå frosset sitt medlemskap, på grunn av ansettelsen, ifølge VG.

Klassekampen skriver tirsdag at det går mot full splittelse i organisasjonen og anonyme kilder sier til avisen at flere moskeer nå drøfter om de skal bryte ut og starte en ny organisasjon. Tidligere i år boikottet fem moskeer styrevalget i organisasjonen. Til sammen representerer disse moskeene mellom 20.000 og 25.000 av den totale medlemsmassen

Mehtab Afsar sier IRN foreløpig formelt ikke har fått noe utmeldelser.

– Som i alle andre organisasjoner kan medlemmene fritt melde seg ut og inn. Vi er en demokratisk organisasjon og kan ikke tvinge noen til å være medlem. Vi må akseptere at de vil melde seg ut, sa Afsar om de varslede utmeldingene.

Brobygger

Ansettelsen av Leyla Hasic (32) ble gjort mulig etter at et enstemmig Storting høsten 2015 vedtok å øke statsstøtten til IRN fra 816.000 til 1,3 millioner kroner. Det var IRN selv som søkte om ekstra penger til en ny stilling.

Formålet med driftsstøtten, som omfatter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd "knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige", heter det i budsjettet.

(©NTB)