Flere sender inn klager til Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning har hatt en stor økning i antall meldte saker i første kvartal i år. Sammenlignet med samme periode i fjor er økningen 26 prosent.

Norsk pasientskadeerstatning har hatt en stor økning i antall meldte saker i første kvartal i år. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

iriks

I Oslo ble det sendt inn 374 klager i første kvartal i år mot 305 i samme kvartal i fjor, en økning på 23 prosent. Den prosentvise økningen var klart høyest i Hedmark, der det i år ble sendt inn 83 klager i årets første kvartal mot 51 i 1. kvartal 2016.

Bare Oppland hadde en nedgang med 5 prosent færre klager i 1. kvartal – 54 mot 57 for tilsvarende kvartal i 2016.

Direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) sier det er vanskelig å finne en bestemt årsak til økningen i saksmengden.

– Vi mener nok at det har vært mørketall, og den utviklingen vi nå ser, kan tilsi at flere av dem som tidligere ikke tok kontakt med NPE, nå melder kravet sitt. En årsak til det kan være at helsepersonell har blitt stadig flinkere til å fortelle pasienter om muligheten for å få erstatning etter feilbehandling, sier Jørstad.

Han peker også på at økningen kan bety at NPE i større grad også når fram med informasjon om ordningen til berørte personer.

– Det er også grunn til å tro at folk generelt sett er mer rettighetsbevisste, og at dette bidrar til at vi har hittil i år har mottatt mange saker, sier Jørstad.

(©NTB)