ASKO: – Vi er en uskyldig part

Norgesgruppen sier de er en uskyldig part som rammes av en konflikt mellom bøndene og staten. De har ikke planlagt noen tiltak mot de varslede blokadene.
iriks

Norges Bondelag har sagt at de fra klokken 6 fredag vil blokkere utkjøringen av matvarer fra lagrene til Norgesgruppen, Coop og Rema.

Kommunikasjonsdirektør Per Roskifte i Norgesgruppen, som eier ASKO, opplyser til NTB at de fikk informasjon om den varslede blokaden torsdag kveld.

–Vi informerer lagrene nå i kveld om denne nyheten, men vi vet ikke noe om omfanget eller tidsrammen. Det er en tydelig markering fra Bondelaget mot staten, som vi da er en uskyldig part i. Vi tar ikke noe standpunkt til det saken dreier seg om, sier han.

Foreløpig har ikke Norgesgruppen planlagt å gjøre noe for å få fjernet blokadene. De venter med reaksjoner til de har oversikt over detaljene i aksjonen.

–Vi anmoder alle våre ansatte om å opptre ryddig og fornuftig når det gjelder dette. Vi håper aksjonene er av tidsavgrenset art og at det ikke fører til unødvendig matkasting når logistikken blir stoppet, sier han.

(©NTB)