Frp presser på for pils i parken

Frp ønsker frislipp for øldrikking i parker allerede innen årets sommer. Forslaget skal nå behandles i Stortinget og setter Høyre i en klemme.

Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien / NTB scanpix 

iriks

Tre av Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter står bak et forslag om å fjerne forbudet mot å drikke øl og vin i parker, ifølge Vårt Land. De har valgt å fremme forslaget etter at Høyres landsmøte også gikk inn for å tillate øldrikking i parker – mot partiledelsens vilje.

– Målet er at Stortinget vedtar dette nå, slik at forbudet kan bli borte alt i sommer, sier Frps Erlend Wiborg, som er en av forslagsstillerne.

Under 22 prosent

Saken setter Høyre i en klemme, siden det gamle partiprogrammet fortsatt gjelder. Sier partiet nei i Stortinget, stemmer de nei til prinsipper de lover velgerne ja til i neste periode.

Verken Høyre eller støttepartiet Venstre har behandlet saken i stortingsgruppene sine. Kristelig Folkeparti er imot.

Forslaget fra Frp går ut på at også vin og annen drikke med alkoholprosent under 22 skal tillates.

–Frps forslag går betydelig lengre enn Høyres program. Vi må dessuten forholde oss til samarbeidsavtalen om at hovedlinjene i alkoholpolitikken ligger fast, sier Høyres helsetalskvinne Tone Trøen til avisen.

En del av offentligheten

Generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan, Mina Gerhardsen, advarer mot å tillate drikking på offentlig sted, slik Frp går inn for.

– Det høres kanskje hyggelig og uproblematisk ut å åpne for «pils i parken», men i prinsippet åpner man da for at alkohol skal være del av offentligheten på en helt annen måte enn i dag. Dessverre er det sånn at ikke alle klarer å begrense seg. Parkene våre skal være hyggelige å være i for alle, også for familier som har med seg barn. Da bør det være greit at fellesområder som parker og strender, er alkoholfrie soner, sier Gerhardsen.

Hun mener en liberalisering vil medføre at flere blir plaget på ulike vis, en diskusjon hun håper de andre partiene i helsekomiteen har med seg inn i diskusjonen.

– Ikke folkekrav

– Dette forslaget tar hensyn til en liten gruppe, på bekostning av andre. Det er ikke noe folkekrav med mer drikking på fellesområdene våre. Tvert imot. Tidligere undersøkelser viser at 75 prosent av oss ønsker seg flere alkoholfrie soner, ikke færre.

Gerhardsen peker også på at regjeringen ved flere anledninger har satt seg som mål å redusere det skadelige forbruket av alkohol med 10 prosent innen 2025.

(©NTB)