Organisasjoner etterlyser hardere kamp mot sult  

Caritas og Utviklingsfondet er skuffet over bistandsbudsjettet og mener regjeringen bør bruke mer på å bekjempe sult i verden. 
iriks

– Statsbudsjettet mangler en tydelig satsing på matsikkerhet og bekjempelse av sult, sier fungerende generalsekretær Knut Andreas Lid i Caritas.

Han viser til at 815 millioner mennesker i verden ifølge FN nå går sultne.

– Dersom verdens stater skal lykkes i å utrydde sult slik de har forpliktet seg til gjennom FNs bærekraftmål to, så må det investeres i det, mener Lid.

– Nok en gang kommer et statsbudsjett som ikke tar bekjempelse av sult på alvor, sier Kari Helene Partapuoli i Utviklingsfondet.

– Regjeringen svarer på en av vår tids største utfordringer med et slapt skuldertrekk, mener hun.

Flertallet i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget ba tidligere i år om økning i satsing innen landbruk for å bekjempe sult i verden.

– Caritas har lenge tatt til orde for at matsikkerhet bør bli en hovedprioritering på linje med regjeringens utviklingssatsing innen helse, utdanning og jobbskaping. Målene for suksess innenfor disse feltene er avhengig av at en lykkes med å utrydde sult, sier Lid.

(©NTB)