Nav: Nedgang i arbeidsledigheten i oktober

Antall personer registrert som helt ledige gikk ned med 1.700 i oktober, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

Illustrasjonsfoto: Morten Holm / NTB scanpix. 

iriks

Bruttoledigheten, som inkluderer arbeidssøkere som deltar på Nav-tiltak, falt med 1.900 personer.

– Trenden med nedgang i antall registrerte ledige og i bruttoledigheten fortsatte i oktober. På landsbasis er bruttoledigheten tilbake til nivået fra vinteren 2015. Selv om bruttoledigheten nå faller i hele landet, er de regionale forskjellene fortsatt store, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

I alt var det registrert 66.000 helt arbeidsledige hos Nav i oktober i år, en nedgang på 11.800 sammenlignet med oktober i fjor.

Andelen helt ledige er ifølge Navs tall nå på 2,4 prosent av arbeidsstyrken, noe som er ned fra 2,8 prosent i oktober i fjor. 54 prosent av de helt ledige mottok dagpenger.

Størst i Rogaland

Sammenlignet med oktober i fjor faller ledigheten i alle yrkes- og aldersgrupper, og i alle Norges fylker.

Aller størst er nedgangen i oljebrems-rammede Rogaland, der det er 27 prosent færre helt ledige enn på samme tid året før.

Det er likevel fortsatt der ledigheten er størst. 3,3 prosent av arbeidsstyrken i Rogaland er registrert som ledige hos Nav, en betydelig større andel enn i Sogn og Fjordane, som har lavest ledighet – 1,3 prosent.

For yrkesgruppene er ledighetsfallet størst innen bygg og anlegg og ingeniør- og ikt-fag, som fikk henholdsvis 2.939 og 2.558 færre ledige i oktober.

Som ventet

Det var på forhånd ventet at nedgangen i antallet registrerte ledige skulle fortsette. Før tallene ble lagt fram hadde DNB markets anslått at ledighetsraten skulle falle til 2,4 prosent fra 2,5 prosent i september.

–Tallene endrer ikke vår forventning om uendret rente fra Norges Bank en god stund fremover og første heving i september 2019, sier Jeanette Strøm Fjære fra DNB markets i en pressemelding.

Nav-tallene er et av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU) er den andre. Mens Nav teller antall registrerte ledige hos dem en gang i måneden, baserer SSB seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse.

Navs tall er normalt sett lavere enn SSBs, ettersom førstnevnte ikke fanger opp personer som søker arbeid uten å registrere seg for støtte. Forrige AKU viste en ledighet på 4,1 prosent.

(©NTB)