Bane Nor framskynder bygging av viltgjerde på Nordlandsbanen

Etter alle påkjørslene av rein på Nordlandsbanen den siste tiden vil Bane Nor framskynde byggingen av et planlagt reingjerde på en 25 kilometer lang strekning.

Et av reinsdyrene som ble drept da et godstog traff en stor flokk med reinsdyr på Kvalforsbrua i Nordland lørdag. Nå framskynder Bane Nor byggingen av et reingjerde på strekningen. Foto: John Erling Utsi / NTB scanpix 

iriks

Opprinnelig var byggingen planlagt å settes i gang i 2019-2020, men nå starter byggingen allerede neste år.

Samtidig forlenges viltgjerdet på strekningen opp til Sefrivatn. Det er innført saktekjøring fram til tamreinen er flyttet fra området, melder Bane Nor. Dette skal skje innen 1. desember.

– Vi vil nå forsere byggingen av et 25 kilometer langt gjerde mellom Lakseforstunnellen og Mosjøen hvor de fleste av ulykkene har skjedd. Samtidig forlenger vi gjerdet som ble satt opp i 2015 sørover fra Sefrivasselva til pukkverket ved Sefrivatntunnellen. Dermed får reinen et naturlig kryssingspunkt over tunnelen, sier infrastrukturdirektør Vibeke Aarnes i Bane Nor.

Jernbaneforetaket vil nå revidere sin handlingsplan for å redusere antall tamreinpåkjørsler.

(©NTB)